”Stål är ett miljövänligt material”

Innovation & Forskningsrön

Utan stål, inga bilar, inga skyskrapor, ingen elproduktion, ingen modernitet. Nu tar svensk stålforskning nästa kliv framåt.

Ny hissteknik ger större ytor

Innovation & Forskningsrön

Hissarna är inspirerade av bergbanor, fungerar som vertikala tunnelbanor och släpper av människor på bestämda stationer.

Fönsterglas av trä

Innovation & Forskningsrön

Trä-materialet skulle kunna användas till fönster. Eller till husfasader som samtidigt är solpaneler. Nanocellulosan kan även ersätta material som stål och kolfibrer.

Skyskraporna blir allt högre

Innovation & Forskningsrön

Nu används betong till de riktigt höga byggnaderna. Istället för att skapa en kärna som bär upp konstruktionen byggs den innanför pelare.

Framtidens byggteknik och material

Tema

Rymligare skyskrapor av betong. Hissar som fungerar som bergbanor. Fönsterglas av trä, och höghållfast svenskt stål som kallas "green steel". Vi berättar hur KTH:s forskning bidragit till att vässa byggnadsmaterialen, och till att skapa en effektivare konstruktionsteknik för framtidens hus.

Vattnet renas från 95 procent av läkemedelsrester

Innovation & Forskningsrön

Här finns tekniken som kan bromsa hormonstörningar bland fiskar och bidra till att hejda utvecklingen av antibiotikaresistens.

Taxiutredning – var god dröj

Innovation & Forskningsrön

KTH- forskaren Amy Rader Olsson är statlig utredare av taxibranschen. Hon gräver i  ett getingbo av snåriga lagar, ny teknologi och motstridiga intressen.

Därför ökar översvämningarna

Innovation & Forskningsrön

Risken för översvämningar har ökat – orsaker är klimatförändringar och människans förändring av landskapet de senaste 100 åren.

Glad sommar!

Nu tar KTH Magazine sommaruppehåll fram till den 10 augusti. Efter semestertiden väntar en spännande höst, då vi bland annat bjuder på temaartiklar och reportage om framtidens byggnader.

Kalla kassen

Innovation & Forskningsrön

Som KTH-student utvecklade Karl Fallgren bärkassen som håller kyla i 24 timmar. Målet för IFoodbag är att hejda matsvinn och underlätta inköp av livsmedel via nätet.