Innovation & Forskningsrön

Glaspannor – solklart!

Takpannor av glas gör att solljus kan värma upp hus helt ljudlöst, utan koldioxidutsläpp och med minimal driftskostnad.

Innovation & Forskningsrön

Svenska kärnkraftverk i miniformat till Arktis

Nu siktar Janne Wallenius, KTH-professor i reaktorfysik, på att bygga små blykylda kärnkraftverk på tre megawatt vardera – i kanadensiska Arktis.
– Ju mindre de blykylda kärnkraftverken är, desto säkrare blir de i drift, säger han. 

Innovation & Forskningsrön

Ny hissteknik ger större ytor

Hissarna är inspirerade av bergbanor, fungerar som vertikala tunnelbanor och släpper av människor på bestämda stationer.

Innovation & Forskningsrön

Fönsterglas av trä

Trä-materialet skulle kunna användas till fönster. Eller till husfasader som samtidigt är solpaneler. Nanocellulosan kan även ersätta material som stål och kolfibrer.

Innovation & Forskningsrön

Kalla kassen

Som KTH-student utvecklade Karl Fallgren bärkassen som håller kyla i 24 timmar. Målet för IFoodbag är att hejda matsvinn och underlätta inköp av livsmedel via nätet.

Innovation & Forskningsrön

”Spel räcker inte för att skapa miljövänligt beteende”

Skulle du handla mer ekologiskt om du fick en virtuell medalj för det? Cecilia Katzeff, adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign, tror inte det. För att skapa långsiktig hållbarhet krävs teknik och boendemiljö som gör det lätt att leva miljövänligt.

Porträttet

Motorvägen väckte miljöengagemang

Det var en åttafilig motorväg, ett stenkast från familjens bostad i USA, som för åtta år sedan väckte Daniel Pargmans intresse för hållbarhetsfrågor.

Innovation & Forskningsrön

Spillvärme omvandlas till ren el

50 procent av energin i världen är spillvärme som inte används. Stora industrier släpper ut varmt vatten rakt ner i havet. Genom Climeon Oceans teknik kan nu exempelvis industrier och fartyg producera sin egen el med restvärmen.

”Är det orealistiskt att leva hållbart?”

– Det kommer att behövas trendbrott på flera områden för att stadsbornas energianvändning ska bli hållbar. Det säger KTH-professor Mattias Höjer.

I labbet

Bilbränsle av bakterier på SciLifeLab

Samma sorts alger som gör Östersjön otjänlig på sommaren kan driva bilar, lastbilar och flygplan. Paul Hudson och hans grupp på SciLifeLab befinner sig i forskningsfronten för framtidens biobränsle.