Innovation & Forskningsrön

Nu siktar Janne Wallenius, KTH-professor i reaktorfysik, på att bygga små blykylda kärnkraftverk på tre megawatt vardera – i kanadensiska Arktis.
– Ju mindre de blykylda kärnkraftverken är, desto säkrare blir de i drift, säger han. 

Innovation & Forskningsrön

Hissarna är inspirerade av bergbanor, fungerar som vertikala tunnelbanor och släpper av människor på bestämda stationer.

Innovation & Forskningsrön

Trä-materialet skulle kunna användas till fönster. Eller till husfasader som samtidigt är solpaneler. Nanocellulosan kan även ersätta material som stål och kolfibrer.

Innovation & Forskningsrön

Som KTH-student utvecklade Karl Fallgren bärkassen som håller kyla i 24 timmar. Målet för IFoodbag är att hejda matsvinn och underlätta inköp av livsmedel via nätet.

Innovation & Forskningsrön

Skulle du handla mer ekologiskt om du fick en virtuell medalj för det? Cecilia Katzeff, adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign, tror inte det. För att skapa långsiktig hållbarhet krävs teknik och boendemiljö som gör det lätt att leva miljövänligt.

Porträttet

Det var en åttafilig motorväg, ett stenkast från familjens bostad i USA, som för åtta år sedan väckte Daniel Pargmans intresse för hållbarhetsfrågor.

Innovation & Forskningsrön

50 procent av energin i världen är spillvärme som inte används. Stora industrier släpper ut varmt vatten rakt ner i havet. Genom Climeon Oceans teknik kan nu exempelvis industrier och fartyg producera sin egen el med restvärmen.

– Det kommer att behövas trendbrott på flera områden för att stadsbornas energianvändning ska bli hållbar. Det säger KTH-professor Mattias Höjer.

”Vi ska bygga där det blåser bra”

En utbyggnad av vindkraften skulle enligt aktuell KTH-forskning ge Sverige goda möjligheter att gå över till en helt förnybar elproduktion.

– Vi kan ha minst fyra gånger mer vindkraft i Sverige än vad vi har i dagsläget. Det är förstås mycket att se över, inte minst kraftnätet, men allt tyder på att det är fullt genomförbart, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem.

Kraften i vatten

Vattenkraft bidrar i dag med närmare hälften av Sveriges samlade elproduktion.

– Den viktigaste frågan inför framtidens omställning till förnyelsebara energikällor och klimatförändringar är hur vattenkraftens roll ska se ut när det gäller reglerförmågan, så befolkningen ska få en jämn elförsörjning, säger Anders Wörman, professor och föreståndare för KTH Vattendragsteknik.