Innovation & Forskningsrön

Hissarna är inspirerade av bergbanor, fungerar som vertikala tunnelbanor och släpper av människor på bestämda stationer.

Innovation & Forskningsrön

Trä-materialet skulle kunna användas till fönster. Eller till husfasader som samtidigt är solpaneler. Nanocellulosan kan även ersätta material som stål och kolfibrer.

Innovation & Forskningsrön

Som KTH-student utvecklade Karl Fallgren bärkassen som håller kyla i 24 timmar. Målet för IFoodbag är att hejda matsvinn och underlätta inköp av livsmedel via nätet.

Innovation & Forskningsrön

Skulle du handla mer ekologiskt om du fick en virtuell medalj för det? Cecilia Katzeff, adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign, tror inte det. För att skapa långsiktig hållbarhet krävs teknik och boendemiljö som gör det lätt att leva miljövänligt.

Porträttet

Det var en åttafilig motorväg, ett stenkast från familjens bostad i USA, som för åtta år sedan väckte Daniel Pargmans intresse för hållbarhetsfrågor.

Innovation & Forskningsrön

50 procent av energin i världen är spillvärme som inte används. Stora industrier släpper ut varmt vatten rakt ner i havet. Genom Climeon Oceans teknik kan nu exempelvis industrier och fartyg producera sin egen el med restvärmen.

– Det kommer att behövas trendbrott på flera områden för att stadsbornas energianvändning ska bli hållbar. Det säger KTH-professor Mattias Höjer.

I labbet

Samma sorts alger som gör Östersjön otjänlig på sommaren kan driva bilar, lastbilar och flygplan. Paul Hudson och hans grupp på SciLifeLab befinner sig i forskningsfronten för framtidens biobränsle.

Sveriges väg mot helt förnybar el

Kan Sverige i framtiden klara elförsörjningen utan kärnkraft och fossila bränslen? Svaret är ja, enligt Lennart Söder, KTH-professor i elektriska energi­system. Tillsammans med sitt forskarteam studerar han hur hela Sveriges elförsörjning ska kunna baseras på förnybar el från vind- sol- bio- och vattenkraft.

Den underskattade solenergin

– Solljus är en av våra viktigaste energikällor. Solenergi är en fantastisk resurs som hittills nästan helt har förbisetts i Sverige, säger Lars Kloo, kemiprofessor på KTH. I sin forskning utvecklar han en tredje generationens solcell, den molekylära solcellen, som kan förvandla även svagt ljus till el.