Innovation & Forskningsrön

Skulle du handla mer ekologiskt om du fick en virtuell medalj för det? Cecilia Katzeff, adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign, tror inte det. För att skapa långsiktig hållbarhet krävs teknik och boendemiljö som gör det lätt att leva miljövänligt.

Porträttet

Det var en åttafilig motorväg, ett stenkast från familjens bostad i USA, som för åtta år sedan väckte Daniel Pargmans intresse för hållbarhetsfrågor.

Innovation & Forskningsrön

50 procent av energin i världen är spillvärme som inte används. Stora industrier släpper ut varmt vatten rakt ner i havet. Genom Climeon Oceans teknik kan nu exempelvis industrier och fartyg producera sin egen el med restvärmen.

– Det kommer att behövas trendbrott på flera områden för att stadsbornas energianvändning ska bli hållbar. Det säger KTH-professor Mattias Höjer.

”Vi ska bygga där det blåser bra”

En utbyggnad av vindkraften skulle enligt aktuell KTH-forskning ge Sverige goda möjligheter att gå över till en helt förnybar elproduktion.

– Vi kan ha minst fyra gånger mer vindkraft i Sverige än vad vi har i dagsläget. Det är förstås mycket att se över, inte minst kraftnätet, men allt tyder på att det är fullt genomförbart, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem.

Kraften i vatten

Vattenkraft bidrar i dag med närmare hälften av Sveriges samlade elproduktion.

– Den viktigaste frågan inför framtidens omställning till förnyelsebara energikällor och klimatförändringar är hur vattenkraftens roll ska se ut när det gäller reglerförmågan, så befolkningen ska få en jämn elförsörjning, säger Anders Wörman, professor och föreståndare för KTH Vattendragsteknik.

Sveriges väg mot helt förnybar el

Kan Sverige i framtiden klara elförsörjningen utan kärnkraft och fossila bränslen? Svaret är ja, enligt Lennart Söder, KTH-professor i elektriska energi­system. Tillsammans med sitt forskarteam studerar han hur hela Sveriges elförsörjning ska kunna baseras på förnybar el från vind- sol- bio- och vattenkraft.

I labbet

Samma sorts alger som gör Östersjön otjänlig på sommaren kan driva bilar, lastbilar och flygplan. Paul Hudson och hans grupp på SciLifeLab befinner sig i forskningsfronten för framtidens biobränsle.

Den underskattade solenergin

– Solljus är en av våra viktigaste energikällor. Solenergi är en fantastisk resurs som hittills nästan helt har förbisetts i Sverige, säger Lars Kloo, kemiprofessor på KTH. I sin forskning utvecklar han en tredje generationens solcell, den molekylära solcellen, som kan förvandla även svagt ljus till el.

I labbet

Tänk dig ljuset en tidig morgon i juni. Vill du ha ett sådant i ditt kök? Med LED-belysning är det möjligt att få. Men enligt forskarna på KTH:s Ljuslaboratorium är ljus mycket mer än rätt belysning vid rätt tillfälle.