Porträttet

Alger uppgraderas från miljöproblem till värdefull naturresurs och råvara. – Faktum är att alger kan ta upp kväve ur vattnet lika effektivt som ett reningsverk, säger KTH-forskare Fredrik Gröndahl. Han leder projektet Seafarm, som omvandlar alger till miljövänlig mat, medicin, plast och energi.

I labbet

Electrumlaboratoriet hanterar mycket små saker, med minutiös koll på minsta partikel. De blå skyddskläderna för tanken till en operationssal. Men det är inte det som gör labbet unikt. Renrumsmiljön är i själva verket en kuvös – för företag.

Återblicken

På 1970-talet, i energikrisens spår, tog den moderna forskningen kring solenergi och solfångare fart. Men långt innan dess experimenterade människor med olika sorters solmaskiner.

KTH:s campus stod i världens mediala blickfång när den amerikanske presidenten träffade rektor och några av KTH:s forskare inom bränslecellsteknik den 4 september 2013.

Wallenberg Wood Science Center: Skapar högteknologi av ved

Inom Wallenberg Wood Science Center samlas cirka 60 forskare, varav 20 professorer, från KTH och Chalmers.

Återblicken

25 meter ner under markytan på KTH:s campus vittnar en grop i betongen om svensk kärnkraft teknologis barndom. I gropen låg Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1.

Innovation & Forskningsrön

Ladda mobilen med vatten

Den första mobilladdaren i världen som aktiveras med vanligt vatten är baserad på bränslecellsteknik från KTH.

– Man kan säga att laddaren MyFC PowerTrekk drivs av vatten, luft och bränslepuck. Vattnet behöver inte ens vara helt rent, sjövatten går exempelvis bra att använda, säger Anders Lundblad, forskare och grundare till MyFC, innovationsföretaget som utvecklat laddaren.

Innovation & Forskningsrön

Är vi mörk materia på spåren?

Mätresultat från partikeldetektorn AMS, the Alpha Magnetic Spectrometer, har visat ett överskott av antimateriepartiklar, så kallade positroner. Nu frågar sig forskare om partiklarna kommer från områden med mörk materia eller från avlägsna pulsarer.

Innovation & Forskningsrön

Alger som kan ersätta fisk och råolja

På tusentals kvadratmeter i Skåne ska Fredrika Gullfot odla mikroalger som hon säger kan lösa problemet med utfiskade hav.
– Dessutom är algolja ett förnybart alternativ till råolja och fossila bränslen.

Innovation & Forskningsrön

Säkrad tillgång till mat, vatten och energi kan ge världsfred

– Energi är big business, som skapar geopolitiska spänningar och leder till krig i världen, säger Mark Howells, professor i energisystemanalys på KTH. Han jobbar för att regeringar ska skapa stabila samhällen genom att samordna sin produktion av mat, vatten och energi.