Kraften i vatten

Vattenkraft bidrar i dag med närmare hälften av Sveriges samlade elproduktion.

– Den viktigaste frågan inför framtidens omställning till förnyelsebara energikällor och klimatförändringar är hur vattenkraftens roll ska se ut när det gäller reglerförmågan, så befolkningen ska få en jämn elförsörjning, säger Anders Wörman, professor och föreståndare för KTH Vattendragsteknik.

”Vi ska bygga där det blåser bra”

En utbyggnad av vindkraften skulle enligt aktuell KTH-forskning ge Sverige goda möjligheter att gå över till en helt förnybar elproduktion.

– Vi kan ha minst fyra gånger mer vindkraft i Sverige än vad vi har i dagsläget. Det är förstås mycket att se över, inte minst kraftnätet, men allt tyder på att det är fullt genomförbart, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem.

I labbet

Tänk dig ljuset en tidig morgon i juni. Vill du ha ett sådant i ditt kök? Med LED-belysning är det möjligt att få. Men enligt forskarna på KTH:s Ljuslaboratorium är ljus mycket mer än rätt belysning vid rätt tillfälle.

Porträttet

Alger uppgraderas från miljöproblem till värdefull naturresurs och råvara. – Faktum är att alger kan ta upp kväve ur vattnet lika effektivt som ett reningsverk, säger KTH-forskare Fredrik Gröndahl. Han leder projektet Seafarm, som omvandlar alger till miljövänlig mat, medicin, plast och energi.

I labbet

Electrumlaboratoriet hanterar mycket små saker, med minutiös koll på minsta partikel. De blå skyddskläderna för tanken till en operationssal. Men det är inte det som gör labbet unikt. Renrumsmiljön är i själva verket en kuvös – för företag.

Återblicken

På 1970-talet, i energikrisens spår, tog den moderna forskningen kring solenergi och solfångare fart. Men långt innan dess experimenterade människor med olika sorters solmaskiner.

KTH:s campus stod i världens mediala blickfång när den amerikanske presidenten träffade rektor och några av KTH:s forskare inom bränslecellsteknik den 4 september 2013.

Återblicken

25 meter ner under markytan på KTH:s campus vittnar en grop i betongen om svensk kärnkraft teknologis barndom. I gropen låg Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1.

Wallenberg Wood Science Center: Skapar högteknologi av ved

Inom Wallenberg Wood Science Center samlas cirka 60 forskare, varav 20 professorer, från KTH och Chalmers.

Innovation & Forskningsrön

Ladda mobilen med vatten

Den första mobilladdaren i världen som aktiveras med vanligt vatten är baserad på bränslecellsteknik från KTH.

– Man kan säga att laddaren MyFC PowerTrekk drivs av vatten, luft och bränslepuck. Vattnet behöver inte ens vara helt rent, sjövatten går exempelvis bra att använda, säger Anders Lundblad, forskare och grundare till MyFC, innovationsföretaget som utvecklat laddaren.