Återblicken

Från papper till tyg

Tillgången på papper ökade när sulfitbruken kom. I dag har sulfatbruken tagit över en stor del av produktionen. För sulfitbruken skymtar i stället en framtid inom ett annat viktigt område, nämligen textil.

Innovation & Forskningsrön

Ta blodprovet själv

Snart kan patienter ta blodprov på sig själva i hemmet. Tekniken från Capitainer ger mer exakta provresultat, till ett billigare pris.

Mötet

Miljonprogrammet – en gång till

När 700 000 bostäder ska byggas kan resultatet bli värre än för miljonprogrammet på 1960- och 1970-talet. Då fanns det åtminstone kunskap och planer. Det saknas nu, menar bostadsforskarna Hans Lind och Erik Stenberg.

I labbet

Kolfiber – dags att flyga nu?

Bilbranschen har pratat om det i 20 år. Men den superlätta kolfiberbilen lyfte aldrig. Nu står ett genombrott för dörren. Skärpta utsläppskrav tvingar bilindustrin att tänka nytt.
– Det är nu det ska hända. Jag har väntat på det här sedan 1999.

Återblicken

När allt hängde på en tråd

Sveriges första telefonledning löpte längs Drottninggatan i Stockholm. Den skapades av Henrik Tore Cedergren och blev startskottet för hans samarbete med LM Ericsson.

Återblicken

Så skapades mejeriindustrin

Att separera mjölk från grädde var ett manuellt och tidskrävande arbete. Men när Gustaf de Laval uppfann mjölkseparatorn 1877 förändrades förutsättningarna för en hel värld.

Innovation & Forskningsrön

Broar med koll på läget

Broar som twittrar: ”Kom och laga mig!”.
Det är ingen framtidsutopi. Tekniken finns redan här.

Innovation & Forskningsrön

”Stål är ett miljövänligt material”

Utan stål, inga bilar, inga skyskrapor, ingen elproduktion, ingen modernitet. Nu tar svensk stålforskning nästa kliv framåt.

Innovation & Forskningsrön

Ny hissteknik ger större ytor

Hissarna är inspirerade av bergbanor, fungerar som vertikala tunnelbanor och släpper av människor på bestämda stationer.

Innovation & Forskningsrön

Fönsterglas av trä

Trä-materialet skulle kunna användas till fönster. Eller till husfasader som samtidigt är solpaneler. Nanocellulosan kan även ersätta material som stål och kolfibrer.