Innovation & Forskningsrön

Broar som twittrar: ”Kom och laga mig!”.
Det är ingen framtidsutopi. Tekniken finns redan här.

Innovation & Forskningsrön

Utan stål, inga bilar, inga skyskrapor, ingen elproduktion, ingen modernitet. Nu tar svensk stålforskning nästa kliv framåt.

Innovation & Forskningsrön

Hissarna är inspirerade av bergbanor, fungerar som vertikala tunnelbanor och släpper av människor på bestämda stationer.

Innovation & Forskningsrön

Trä-materialet skulle kunna användas till fönster. Eller till husfasader som samtidigt är solpaneler. Nanocellulosan kan även ersätta material som stål och kolfibrer.

Innovation & Forskningsrön

Nu används betong till de riktigt höga byggnaderna. Istället för att skapa en kärna som bär upp konstruktionen byggs den innanför pelare.

Innovation & Forskningsrön

Här finns tekniken som kan bromsa hormonstörningar bland fiskar och bidra till att hejda utvecklingen av antibiotikaresistens.

Innovation & Forskningsrön

Som KTH-student utvecklade Karl Fallgren bärkassen som håller kyla i 24 timmar. Målet för IFoodbag är att hejda matsvinn och underlätta inköp av livsmedel via nätet.

Innovation & Forskningsrön

Ett gäng studenter på KTH byggde ubåten Nautilus som drivs framåt av enbart mankraft – och kom upp i 2,2 meter per sekund vilket är nära världsrekordet på 2,4 meter per sekund.

I labbet

I akustiklabbet forskar Susann Boij och hennes kollegor om restprodukten i det moderna samhället: oljudet.

Innovation & Forskningsrön

Mikronålsplåster kan innebära en revolution för de som har sprutskräck. Det förenklar också livet för kroniskt sjuka som diabetiker.