Innovation & Forskningsrön

Trä-materialet skulle kunna användas till fönster. Eller till husfasader som samtidigt är solpaneler. Nanocellulosan kan även ersätta material som stål och kolfibrer.

Innovation & Forskningsrön

Nu används betong till de riktigt höga byggnaderna. Istället för att skapa en kärna som bär upp konstruktionen byggs den innanför pelare.

Innovation & Forskningsrön

Här finns tekniken som kan bromsa hormonstörningar bland fiskar och bidra till att hejda utvecklingen av antibiotikaresistens.

Innovation & Forskningsrön

Som KTH-student utvecklade Karl Fallgren bärkassen som håller kyla i 24 timmar. Målet för IFoodbag är att hejda matsvinn och underlätta inköp av livsmedel via nätet.

Innovation & Forskningsrön

Ett gäng studenter på KTH byggde ubåten Nautilus som drivs framåt av enbart mankraft – och kom upp i 2,2 meter per sekund vilket är nära världsrekordet på 2,4 meter per sekund.

I labbet

I akustiklabbet forskar Susann Boij och hennes kollegor om restprodukten i det moderna samhället: oljudet.

Innovation & Forskningsrön

Mikronålsplåster kan innebära en revolution för de som har sprutskräck. Det förenklar också livet för kroniskt sjuka som diabetiker.

I labbet

I Sjöstadsverken på Henriksdalsberget, en halvmil från KTH:s campus, tillverkas världens renaste vatten.

Återblicken

Skåpen för artificiell kylförvaring av mat var klumpiga, dyra och dessutom livsfarliga – ända tills två skolkande KTH-studenter hittade en ny metod för att skapa kyla.

– Det kommer att behövas trendbrott på flera områden för att stadsbornas energianvändning ska bli hållbar. Det säger KTH-professor Mattias Höjer.