Innovation & Forskningsrön

Ett gäng studenter på KTH byggde ubåten Nautilus som drivs framåt av enbart mankraft – och kom upp i 2,2 meter per sekund vilket är nära världsrekordet på 2,4 meter per sekund.

Återblicken

Som mest omfattade det svenska järnvägsnätet 16900 kilometer, år 1938. Därefter avtog tågets popularitet, men genom jakten på miljövänlig transport har pendeln svängt på nytt.

I labbet

På transportlabbet ITRL är resan det viktiga, inte fordonet.

Innovation & Forskningsrön

En tredjedel av alla dödsolyckor med privatplan, stridsplan och helikoptrar inträffar på grund av spatial desorientering, berättar KTH-forskare Ola Eiken.

Innovation & Forskningsrön

50 procent av energin i världen är spillvärme som inte används. Stora industrier släpper ut varmt vatten rakt ner i havet. Genom Climeon Oceans teknik kan nu exempelvis industrier och fartyg producera sin egen el med restvärmen.

Alumni

Tvillingbröderna Amir och Omid Gohardani, teknologie doktorer, har drivit framgångsrika flyg- och rymdprogram i mångmiljondollar-klassen.

Återblicken

Med getmagar eller propellrar – förflyttningar under vatten har fascinerat människor långt tillbaka i tiden. På 1600-talet prövades ubåtar som roddes, århundradet därpå ubåtar med handdrivna propellrar. Den första fungerande maskindrivna ubåten demonstrerades 1885 – och var byggd i Sverige.

Låt inte staten styra vägar och järnvägar

Ge regioner och kommuner makten över vägar och järnvägar. Så kan dagens utmaningar inom trafikinfrastrukturen mötas, menar Björn Hasselgren, infrastrukturforskare.

Massbilismens död

Massbilismens tid är förbi. I dag står bilen i vägen för städernas tillväxt och ekonomiska utveckling, enligt Alexander Ståhle – stadsbyggnadsforskaren som ser ett bilfritt Stockholm växa fram.

Men hur kör du, människa?

Upp till var tionde förare i kollektivtrafiken har en körstil som gör resan obekväm för passagerarna.