Innovation & Forskningsrön

50 procent av energin i världen är spillvärme som inte används. Stora industrier släpper ut varmt vatten rakt ner i havet. Genom Climeon Oceans teknik kan nu exempelvis industrier och fartyg producera sin egen el med restvärmen.

Alumni

Tvillingbröderna Amir och Omid Gohardani, teknologie doktorer, har drivit framgångsrika flyg- och rymdprogram i mångmiljondollar-klassen.

Återblicken

Med getmagar eller propellrar – förflyttningar under vatten har fascinerat människor långt tillbaka i tiden. På 1600-talet prövades ubåtar som roddes, århundradet därpå ubåtar med handdrivna propellrar. Den första fungerande maskindrivna ubåten demonstrerades 1885 – och var byggd i Sverige.

Låt inte staten styra vägar och järnvägar

Ge regioner och kommuner makten över vägar och järnvägar. Så kan dagens utmaningar inom trafikinfrastrukturen mötas, menar Björn Hasselgren, infrastrukturforskare.

Massbilismens död

Massbilismens tid är förbi. I dag står bilen i vägen för städernas tillväxt och ekonomiska utveckling, enligt Alexander Ståhle – stadsbyggnadsforskaren som ser ett bilfritt Stockholm växa fram.

Men hur kör du, människa?

Upp till var tionde förare i kollektivtrafiken har en körstil som gör resan obekväm för passagerarna.

Nu står spårtrafiken inför ett rejält uppsving – tekniken vässas och blir allt billigare, miljövänligare och snabbare. Men Sveriges järnvägar är på många håll ordentligt nerslitna. Vissa sträckor räls är enligt professor Sebastian Stichel i mycket dåligt skick, och enligt forskare och Trafikverkets egna prognoser kommer det att ta cirka tio år att komma ikapp med upprustningen av Sveriges järnvägar.

När Stockholms stad pilottestar nattliga varuleveranser bistår KTH Transport Labs med mätning och utvärdering av resultatet. Projektet “Off peak” påbörjas under våren.

Alumni

Högtflygande planer

Tolv lovandestudent­ projekt vid KTH har fått medel från KTH Opportunities Fund, för att gynna forsk­ ning, studentupple­velser och interna­tionellt utbyte. Bland projekten ingår en helikopter­prototyp i miniformat, som ska konstrueras av en grupp KTH-­studenter.

Innovation & Forskningsrön

Ballongexpeditionen lyckades

Den 12 juli lyckades KTH:s forskarteam och personal vid Esrange Space Center i Kiruna äntligen skicka upp heliumballongen PoGOLite i rymden. Redan efter fyra timmar hade rymdballongen stigit till 4 mils höjd, med ett två ton tungt teleskop lastat i gondolen.