Återblicken

Skåpen för artificiell kylförvaring av mat var klumpiga, dyra och dessutom livsfarliga – ända tills två skolkande KTH-studenter hittade en ny metod för att skapa kyla.

Återblicken

Som fotografisk bild betraktad är den knappast något mästerverk. Rätt mörk och tämligen oskarp. Ändå är bilden på fru Bertha Röntgens hand förmodligen en av de viktigaste bilder som någonsin tagits.

Återblicken

Under andra halvan av 1900-talet blev Stig Carlssons högtalare ett begrepp. Varje ljudintresserad ingenjör eller tekniker med självaktning byggde sina egna högtalare efter Carlsson-modell. I dag kan entusiaster hitta utförliga beskrivningar och renoveringstips på en Carlsson-hemsida.

Återblicken

Med getmagar eller propellrar – förflyttningar under vatten har fascinerat människor långt tillbaka i tiden. På 1600-talet prövades ubåtar som roddes, århundradet därpå ubåtar med handdrivna propellrar. Den första fungerande maskindrivna ubåten demonstrerades 1885 – och var byggd i Sverige.

Återblicken

När de första mobilerna kom låg betoningen på den andra stavelsen, det var biltelefoner det handlade om. Så värst mobila, utom med bil, var inte heller de första generationernas mobiltelefoner.

Återblicken

På 1970-talet, i energikrisens spår, tog den moderna forskningen kring solenergi och solfångare fart. Men långt innan dess experimenterade människor med olika sorters solmaskiner.

Återblicken

När den svenska ”matematikmaskinen BESK” blev klar 1953 var den världens snabbaste dator. På en sekund klarade BESK av beräkningar som tidigare skulle ha tagit ett år att utföra.

Återblicken

Sedan Blandaren åkte ut från kth:s lokaler 1969 har den ideella organisationen bakom Sveriges äldsta humortidning återuppbyggt sin nära kontakt med studentkåren och teknologerna.

Återblicken

25 meter ner under markytan på KTH:s campus vittnar en grop i betongen om svensk kärnkraft teknologis barndom. I gropen låg Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1.

Återblicken

Från Klocktornet på KTH utgick Sveriges första officiella tv-sändning 1954. Den svartvita bilden på den fyrkantiga tjocktv:n kunde endast ses av en liten grupp tittare i Uppsala. Tekniken var analog och ljudet i mono. I dag sänds tv med digital teknik, på widescreen och med surroundljud överallt – dygnet runt.