Miljonprogrammet – en gång till

Mötet

När 700 000 bostäder ska byggas kan resultatet bli värre än för miljonprogrammet på 1960- och 1970-talet. Då fanns det åtminstone kunskap och planer. Det saknas nu, menar bostadsforskarna Hans Lind och Erik Stenberg.

Det världsunika "lärarundantaget" – vad gäller egentligen?

Mötet

Lärarundantaget och rätten till bisysslor ger en unik möjlighet för forskare och lärare vid svenska lärosäten att kommersialisera sina forskningsresultat. Men det finns problem och fallgropar.
Hur fungerar det på KTH?

”Jämställdhet är en mänsklig rättighet”

Mötet

Hur arbetar vi på bästa sätt för jämställdhet? Vi sammanförde KTH:s Gustav Amberg och Hanna Metsis till ett samtal.

Forskarutbildning i näringslivet

Mötet

I höstas startade en helt ny forskarutbildning på KTH som vänder sig till yrkesverksamma akademiker i näringslivet. Möt Camilla Hjortling från Vattenfall och KTH-handledare Tord af Klintberg.

Far och dotter Fuglesang

Mötet

Det är 32 år mellan dem, men när de träffas på Openlab på campus tycks de vara mera som kursare. För far och dotter Fuglesang är KTH ett nav kring vilket en stor del av tillvaron snurrar.

Fond gav smart möjlighet

Mötet

De fick en sommar i ett ”Living Lab” vid Duke University. Han är en av dem som gjorde det möjligt. Vi sammanförde KTH-studenterna Guojing Chen och Mohammad Abuasbeh med Thomas Norrby, månadsgivare till KTH Opportunities Fund.

Studentliv på KTH förr och nu

Mötet

Studielån, studentlägenhet och du-reform. Nog har livet som KTH-student förändrats en del. Vi sammanförde Rune Jonasson som började på Teknisk Fysik för 70 år sedan med Rebecca Staffas, student i årskurs 4.

”Stå för dina beslut och lita på din intuition”

Mötet

Han har varit börs-VD i 22 år. Hon har nyligen lämnat sitt första VD-jobb. När näringslivsnestorn Håkan Mogren möter VD-kometen Eliza Kücükaslan diskuteras den svåra konsten att delegera, företagande i låglöneländer, och varför en VD aldrig ska fråga sin styrelse.

Hur kan vi göra huvudstaden hållbar?

Mötet

Hur ska nya bostäder och stadsdelar planeras för att framtidens Stockholm ska bli en hållbar stad? Vi träffar Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör och Josefin Wangel, miljöforskare på KTH för ett samtal om miljö och hållbarhet i stadsplanering och bostadsbyggande.

Samarbetet som blev succé

Mötet

Vi sammanförde matematikdoktor Jonas Söderberg och professor Mats Boij för att diskutera vikten av samarbete mellan doktorand och handledare. I deras fall fungerade processen så bra att det numera finns en teori som bär de bådas namn.