Porträttet

”Forskarna måste få fler att lyssna”

Genom att prata så fler förstår kommer forskare att spela en viktig roll i kampen mot faktaresistens. Det anser retorikexperten Elinor Falkman.

Porträttet

KTH:s rektor: ”Ett gott ledarskap är prestigelöst”

Inom akademin finns många bra ledare på olika nivåer, anser KTH:s rektor Sigbritt Karlsson, men också en del småpåvar som är sig själva och sin forskargrupp nog. Att få alla att gå åt samma håll är den stora utmaningen.

Porträttet

Politisk tröghet bromsar klimatarbetet

Vi vet så mycket. Både om orsakerna till miljöproblemen och om vad som behöver göras åt dem. Varför går det då så långsamt?
Den frågan söker forskaren Mikael Karlsson svar på i projektet ”Mind the Gap”.

Porträttet

Hellre diskussioner än föreläsningar

Möt docent Fredrik Lundell, läraren som ersatt sina traditionella föreläsningar med kamratdiskussioner för att höja kvaliteten på undervisningen. Nu lär sig studenterna mer.

Porträttet

Dataspelet som gör spelaren till forskare

Emma Lundberg kartlägger och skapar en atlas över kroppens alla proteiner – både i Solna och i en helt annan galax.

Porträttet

Så påverkas vi av datatekniken

I över 40 år har Gunilla Bradley forskat om hur datatekniken påverkar oss. Först ville ingen lyssna...

Porträttet

Mannen som skrev om hundens historia

Peter Savolainen är forskaren som har skrivit om historien om hundens ursprung.

Porträttet

Första professorn i fastighetsförvaltning

Anna Kadefors ska öka intresset för hur våra hus tas om hand. Möt Sveriges första professor i fastighetsförvaltning, som nyligen tillträtt sin tjänst på ABE-skolan vid KTH.

Porträttet

Motorvägen väckte miljöengagemang

Det var en åttafilig motorväg, ett stenkast från familjens bostad i USA, som för åtta år sedan väckte Daniel Pargmans intresse för hållbarhetsfrågor.

Porträttet

Så här påverkar vi alla miljön

Mat, kläder, förbrukningsartiklar och resor. Allt vi konsumerar påverkar miljön.  Men hur, och var?
Viveka Palm leder forskningsprogrammet PRINCE, som har till uppgift att hitta en pålitlig mätmetod för svensk konsumtions miljöpåverkan, både i Sverige och utomlands.