Politisk tröghet bromsar klimatarbetet

Porträttet

Vi vet så mycket. Både om orsakerna till miljöproblemen och om vad som behöver göras åt dem. Varför går det då så långsamt?
Den frågan söker forskaren Mikael Karlsson svar på i projektet ”Mind the Gap”.

Hellre diskussioner än föreläsningar

Porträttet

Möt docent Fredrik Lundell, läraren som ersatt sina traditionella föreläsningar med kamratdiskussioner för att höja kvaliteten på undervisningen. Nu lär sig studenterna mer.

Dataspelet som gör spelaren till forskare

Porträttet

Emma Lundberg kartlägger och skapar en atlas över kroppens alla proteiner – både i Solna och i en helt annan galax.

Så påverkas vi av datatekniken

Porträttet

I över 40 år har Gunilla Bradley forskat om hur datatekniken påverkar oss. Först ville ingen lyssna...

Mannen som skrev om hundens historia

Porträttet

Peter Savolainen är forskaren som har skrivit om historien om hundens ursprung.

Första professorn i fastighetsförvaltning

Porträttet

Anna Kadefors ska öka intresset för hur våra hus tas om hand. Möt Sveriges första professor i fastighetsförvaltning, som nyligen tillträtt sin tjänst på ABE-skolan vid KTH.

Motorvägen väckte miljöengagemang

Porträttet

Det var en åttafilig motorväg, ett stenkast från familjens bostad i USA, som för åtta år sedan väckte Daniel Pargmans intresse för hållbarhetsfrågor.

Så här påverkar vi alla miljön

Porträttet

Mat, kläder, förbrukningsartiklar och resor. Allt vi konsumerar påverkar miljön.  Men hur, och var?
Viveka Palm leder forskningsprogrammet PRINCE, som har till uppgift att hitta en pålitlig mätmetod för svensk konsumtions miljöpåverkan, både i Sverige och utomlands.

”Nu är vi inne i skärmåldern”

Porträttet

Theo Kanter upptäckte redan i mitten av 1990-talet att det går att förena mobiltelefoni och internet. Historien visar att det är klokt att lyssna på Theo Kanter.

Att leva läraryrket

Porträttet

100 timmars studietid i veckan ser han som en rimlig nivå för sina masterstudenter. Samtidigt är han något av en pedagogikens socialarbetare – när studenter kör fast kan de alltid vända sig till honom för undsättning. 

– Jag är en ”verktygstillverkare” – en tool maker. Jag bygger mjukvara, hårdvara och studenter, säger Gerald Q. ”Chip” Maguire Jr, professor i datakommunikation vid KTH.