Porträttet

Mat, kläder, förbrukningsartiklar och resor. Allt vi konsumerar påverkar miljön.  Men hur, och var?
Viveka Palm leder forskningsprogrammet PRINCE, som har till uppgift att hitta en pålitlig mätmetod för svensk konsumtions miljöpåverkan, både i Sverige och utomlands.

Porträttet

”Nu är vi inne i skärmåldern”

Theo Kanter upptäckte redan i mitten av 1990-talet att det går att förena mobiltelefoni och internet. Historien visar att det är klokt att lyssna på Theo Kanter.

Porträttet

100 timmars studietid i veckan ser han som en rimlig nivå för sina masterstudenter. Samtidigt är han något av en pedagogikens socialarbetare – när studenter kör fast kan de alltid vända sig till honom för undsättning. 

– Jag är en ”verktygstillverkare” – en tool maker. Jag bygger mjukvara, hårdvara och studenter, säger Gerald Q. ”Chip” Maguire Jr, professor i datakommunikation vid KTH.

Porträttet

Vad händer om tillväxten stannar av?

Vad händer om den ekonomiska tillväxten stannar av? Vilka samhällskonsekvenser får det och hur kan vi tackla dem? Åsa Svenfelt leder projektet Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande där man utforskar strategier för att vi ska kunna få en hållbar utveckling trots nolltillväxt.

Porträttet

Mer tvärvetenskap, mer samarbete - och satsningar på teknik som kan användas både i utvecklingsländer och i-länder. Sverige måste bli bättre på att utveckla sina fördelar inom sjukvård och medicinteknik, tycker Björn-Erik Erlandsson på KTH, Skolan för teknik och hälsa.

Porträttet

Alger uppgraderas från miljöproblem till värdefull naturresurs och råvara. – Faktum är att alger kan ta upp kväve ur vattnet lika effektivt som ett reningsverk, säger KTH-forskare Fredrik Gröndahl. Han leder projektet Seafarm, som omvandlar alger till miljövänlig mat, medicin, plast och energi.

Porträttet

Alltför få bostäder på marknaden och allt fler överbelånade hushåll. Så har situationen sett ut i Sverige de senaste åren. Nu efterlyser ekonomiforskare Cecilia Hermansson politiska åtgärder för att stabilisera läget i svensk ekonomi innan landet drabbas av ekonomisk kris.

Porträttet

De globala utmaningarna – som fattigdom, hälsa, utbildning och miljö – är enorma. Men de går att tackla menar entreprenören Claudia Olsson. Hennes verktyg är innovativ teknik, tvärvetenskap – och passion.

Porträttet

Vi besöker KTH:s arbetsmiljöforskare Annika Vänje. I sin forskning undersöker hon bland annat hur arbetet inom hemtjänsten påverkas av föreställningar om manligt och kvinnligt.

Porträttet

Lekfullhet är ett viktigt ord för Kia Höök, professor i interaktionsdesign. Hon vill se rolig, njutbar teknik som utformats för fritiden flöda in på jobben. Teknik som uppmuntrar människors lekfullhet och kreativitet.