Tema

Forskning för en hållbar värld

Hur kan våra konsumtionsvanor, levnadsvanor och internationella samarbeten för miljön se ut i framtiden?

Tema

Den pedagogiska miljön på KTH

Vilken sorts läromiljö fungerar allra bäst? Vi har intervjuat några av KTH:s framgångsrika pedagoger:
-Lärarens förberedelser är nyckeln till meningsfulla lektioner.
-Därför är papper och penna klassrummets vassaste verktyg.
-Här lär sig ingenjörsstudenter yrket genom att lösa äkta samhällsproblem.
-I ett digitaliseringsprojekt hjälper KTH-forskare skolbarn i utsatta områden till stärkt självkänsla.

Tema

Framtidens mat

Västvärldens matvanor har sitt pris. Vad har vi egentligen råd att äta i framtiden, med tanke på vår hälsa, miljö och plånbok?

Tema

Hållbar produktion och stadsbyggnad

Sjukhus, skolor, bostäder, miljonprogramsområden och simhallar från 1970-talet.
Det offentliga Sverige har ett berg av byggande och renoveringar framför sig de kommande åren.

Tema

Bostäderna – bristen och bubblan

Läget på bostadsmarknaden kan inom kort tid vara på väg att förändras dramatiskt, det är forskarna eniga om.
Prisutvecklingen har redan börjat dala och antalet hus till salu är rekordhögt. Samtidigt råder en fortsatt brist på bostäder i Sverige.

Tema

Cancerforskningens framsteg

Minst var tredje person i Sverige får ett cancerbesked under sin livstid, enligt Cancerfonden, och förväntningarna är stora på framtidens behandlingar.
I fyra reportage delar KTH-forskare och entreprenörer med sig av nya rön och förhoppningar på nya tidens medicinteknik.

Tema

Hur gör en bra chef?

Våga ta medarbetarna i försvar. Satsa på sextimmars arbetsdag. Led verksamheten genom Lean-metoden. Betrakta chefs-etiken som lika viktig som resultatet.
Recepten till ett gott ledarskap är många – vi tittar närmare på några framstående chefers ledarstil.

Tema

Pedagogiken på KTH

Kamratdiskussioner istället för föreläsningar. Professorer som utbildas i pedagogik. Promenadseminarier. Matte-cirklar som engagerar gymnasielever. Och hur kan en lärare hålla sig nära studenterna i distansundervisning?
Vi har intervjuat framstående pedagoger på KTH om konsten att lära ut.

Tema

Framtidens byggteknik och material

Rymligare skyskrapor av betong. Hissar som fungerar som bergbanor. Fönsterglas av trä, och höghållfast svenskt stål som kallas "green steel". Vi berättar hur KTH:s forskning bidragit till att vässa byggnadsmaterialen, och till att skapa en effektivare konstruktionsteknik för framtidens hus.

Tema

Att få chansen att forska

Forskning kostar. KTH Opportunities Fund hjälper KTH:s unga forskartalanger och studenter att förverkliga sina spännande projektidéer. Varje krona räknas. Här berättar vi om vattenrening, en app för analfabeter, en ubåt och en ekologisk matsal – framtidsprojekt som sett dagens ljus tack vare fonden.