Tema

Alternativ energi

Sveriges väg mot helt förnybar el. Enligt KTH-forskning skulle vi i framtiden kunna klara elförsörjningen utan kärnkraft och fossila bränslen.

Tema

Samarbete mellan akademi och näringsliv

Genom samarbete mellan akademi och näringsliv kan uppfinningar utvecklas till värdefulla tillgångar för samhället, bland annat inom vården.

Tema

Stadsbyggnad

Städerna blir allt större och allt fler. Därmed ökar också stadsbornas betydelse i kampen för att uppnå eu:s miljömål för 2050. Kan städernas energianvändning bli hållbar?

Tema

Framtidens transport

Framtidens transport – hur ser den ut? Vi gör nedslag i KTH:s forskningsmiljöer, som bland annat förutspår massbilismens död och tågtrafikens uppsving.

Tema

Ledarskap

Vad är egentligen gott ledarskap? Hur tänker en bra chef? KTH-forskare och framgångsrika ledare delar med sig av sina tips, varningar och framgångsrecept.

Tema

Teknik för äldre

I snart fem år har tekniken bakom morgondagens smarta äldreboende testats. Två fullstora laboratorielägenheter är placerade i KTH:s Centrum för hälsa och byggande i Haninge. Där utvecklar forskarteamet smarta tekniklösningar för äldre.

Tema

Skogs- och polymerteknik

Kemiforskare på KTH och Wallenberg Wood Science Center tar sikte på att skapa nya förnybara material av träd. Här blir ved högteknologi.

Tema

Hjärnan

Att öka förståelsen för hur hjärnan fungerar är målet med Human Brain Project. Närmare 10 miljarder euro investeras i kartläggningen av den mänskliga hjärnan, och kth medverkar till forskningen som ska ge nya läkemedel och revolutionera morgondagens superdatorer.