De gånger hon varit tillbaka på KTH för att gästföreläsa har hon fått kvitto på att hon gör skillnad för studenterna.
– Jag ser det här priset som ett sätt att få vara med och bygga upp det jag själv saknade när jag var student, säger Paulina Modlitba.
Läs hela artikeln här