Aifloos system

Säkerhetsprocessens fyra steg

1.Aifloos armband som samlar data om användaren.

2.Sensorn som sitter i användarens bostad.

3.Molnet där Aifloos artificella intelligens bearbetar data som kommer från användaren via armbandet och sensorn.

4.Datorn, mobiltelefonen eller annan enhet som rapporterar eventuella avvikelser som Aifloos system upptäcker.

fråga till vd

Först i världen?

På Aifloos hemsida står det att det här är världens första självlärande e-hälsosystem. Hur kan ni vara säkra på det?
– Vi har bra koll på våra konkurrenter. Det är framför allt kombinationen av vår nyutvecklade sensorarkitektur och unika algoritmer för artificiell intelligens som skiljer vår lösning från andras, säger Michael Collaros, vd för Aifloo.

Aifloos bakgrund

Företaget grundades i mars 2015 av Anders Widgren, Michael Collaros och Felix Etzler.
Anders Widgren har en bakgrund inom signalbehandling och har bland annat arbetat med algoritmer för röststyrda handikapphjälpmedel och värdepappersförvaltning.
Michael Collaros och Felix Etzler är journalister och teknikinnovatörer. De har bland annat utvecklat positioneringssystem för butiker.

kth innovation

Har du en uppfinning och vill starta företag?

-2015 tog KTH Innovation emot 273 idéer till nya företag från studenter och forskare. Det bildades 30 nya företag.

-Gissningsvis finns det i dagsläget, 2016, cirka 200 uppstartsföretag på KTH och ökningstakten är snabb.


Världens befolkning blir allt äldre. En orsak är bättre levnadsförhållanden. En annan är att nya läkemedel håller oss vid liv längre.
I dag är var femte svensk minst 65 år. Inom några år kommer andelen som är 85 år och äldre att märkas tydligt. Det för med sig ett ökat vårdbehov – inte minst i hemmiljö.

För att möta utmaningen har det svenska företaget Aifloo utvecklat ett e-hälsosystem som bidrar till att öka säkerheten och tryggheten för äldre oavsett om de bor kvar hemma eller har flyttat till ett äldreboende.


En viktig poäng med systemet
är att det på allvar tar hänsyn till de äldres integritet. Låt oss ta liggsår som exempel. Inom hemtjänsten är det inte ovanligt att äldre personer får besök av personal när de sover, ibland lyser man med ficklampa in i sovrummet för att se om personen vänt sig under natten.
Det finns också fall där hemtjänstbolag använt sig av uppkopplade kameror.

– Den integritetskränkningen slipper man med vårt system. Det reagerar enbart vid avvikelser i beteendet och skickar bara påminnelser eller akuta larmsignaler när det behövs, till de som behöver få veta det, säger Leo Hellberg, maskiningenjör från KTH och anställd på Aifloo sedan drygt ett år.

Han hoppas att anhöriga med hjälp av systemet kan känna sig mer trygga i sina beslut att låta sina äldre släktingar bo hemma trots eventuella sjukdomar och funktionsnedsättningar.


Aifloos system bygger på att man med hjälp av artificiell intelligens mäter avvikelser i de äldres beteenden och rörelsemönster. Systemet skapar avancerade beteendeanalyser och skickar automatiskt ut ett larm via en app till en närstående eller hemvården om den äldre personen till exempel har ramlat omkull.

Till skillnad från många trygghetstelefoner är Aifloos trygghetslarm driftsäkrat vid strömavbrott.
Kärnan i systemet är en larmsändare som sitter i ett armband och är ansluten till en eller flera mottagare där larm och inomhuspositionering hanteras.

Armbandet är utrustat med biometriska sensorer och har en batterilängd på över ett år. Tack vare sensorerna kan systemet ta reda på hur personen mår och var i bostaden hen befinner sig.

Leo Hellberg ansvarar för den mekaniska designen och utvecklingen, vilket innebär att se till att de olika delarna i armbandet och mottagarna – som kretskort, kontakter och lådor – fungerar tillsammans och uppfyller de önskemål och krav som man har på användningen.


Systemet testas av både framtida kunder och företag som uteslutande arbetar med testning av produkter.
– Min första uppgift på Aifloo blev att tillverka prototyper och ganska snabbt fick jag möjlighet att bidra till den mekaniska designen, säger Leo Hellberg.

Sedan i våras jobbar han helt och hållet med trygghetssystemet. Det har gått åtta år sedan han avslutade sina studier i maskinteknik på KTH.

 

Den integritets-kränkningen slipper man med vårt system.

leo hellberg

Efter ett par år inom offentlig förvaltning, som lärare och arbetsledare, känner han nu att han hittat hem. Under tiden på KTH uppskattade han framför allt de praktiska kurserna – att få simulera verkliga situationer. En erfarenhet han har nytta av i dag när han dagligen ska lösa problem.

När Leo Hellberg kom till Aifloo hade företaget sex anställda och satt tillsammans med cirka 30 andra start up-bolag på KTH Campus – i hubben Things of Stockholm.

Gemensamt för bolagen var att de alla sysslar med Internet of Things. I somras flyttade Aifloo, som nu har tolv medarbetare, till Electrum i Kista.
– Jag gillar företagets nybyggaranda. Det är korta beslutsprocesser och jag har stor möjlighet att påverka mitt jobb. Det är också väldigt kul att vi på kort tid fått många nya, kunniga och passionerade medarbetare, säger Leo Hellberg.

Aifloo har inlett pilotprojekt i Stockholmsområdet med omnejd och målet är att installera cirka 150 system under 2016.
Nyligen inleddes bland annat ett samarbete med vårdföretaget Aleris. Hittills är det framför allt privata vårdbolag som visat intresse för systemet, men även kommuner har hört av sig.

Under 2017 räknar Aifloo med att kunna etablera sig utomlands. Redan nu finns efterfrågan från aktörer i USA, Asien och Centraleuropa.
Inför lanseringen kommer en internationell finansieringsrunda att genomföras. Sedan hösten 2015 har bolaget erhållit cirka 25 miljoner kronor i finansiering.

Under nästa år lanserar Aifloo en konsumentversion av systemet. Affärsmodellen bygger på ett abonnemang i prisnivå med en streamingtjänst för musik eller film.
Leo Hellberg är förhoppningsfull:
– Att få vara med och utveckla en produkt som kommer att vara till stor nytta för människor som verkligen är i behov av hjälp är stort. Jag har svårt att tänka mig något mer betydelsefullt.