fakta

Håkan Nyberg

Ålder: 57 år
Arbetar som: Vd för den digitala banken Nordnet
Familj: Gift med Liza Nyberg, vd för Landshypotek Bank
Utbildning: Magisterexamen i tillämpad matematik från KTH.
Aktuell som: Chef som i sitt ledarskap sätter jämställdhet och mångfald i fokus.
Utmärkelser för främjande av jämställdhet: Årets Mångfaldschef 2015 (som delas ut av tidningen Chef). Womentor-priset 2014 (som delas ut till en individ som bidragit till fler kvinnliga ledare inom IT- och telekombranschen).

fakta

Kvoteringslagen

-Regeringen föreslår en lag på kvotering till bolagsstyrelser. Senast år 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars väntar böter på mellan en kvarts miljon och fem miljoner kronor.
-Lagen ska gälla redan från nästa år, 2017, men först år 2019 måste bolagen betala sanktionsavgifter om styrelserna inte består av minst 40 procent kvinnor.
-280 börsbolag och ett 50-tal statliga bolag kommer att omfattas av den nya lagen om den passerar riksdagen. Enligt lagförslaget måste därför minst 200 kvinnor in i bolagens styrelser till 2017.

fakta

Nordnet

-Den digitala banken Nordnet har 400 anställda.
-Banken har en halv miljon kunder.
-Nordnet finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
-Företaget Nordnet AB är börsnoterade på Nasdaq Stockholm.
-Drygt 100 000 Nordnet-kunder använder det sociala medie-baserade servicen för spartips: Shareville, där användaren gör sitt investeringskonto öppet. Medlemmar kan välja att följa andra medlemmars placeringar och grupper, och ta del av andras investeringar i aktier och värdepapper. Framgångsrika placerare betraktas som ”branschstjärnor”, med extra många följare.

Länge har han skapat affärsframgångar genom mångfald. Som företagsledare har Håkan Nyberg, vd för den digitala banken Nordnet, redan lång erfarenhet av hur att tänka och agera gällande rekrytering av kvinnor till tunga bolagsposter.

– Jag har alltid trott på jämställdhet och mångfald i företag. Verksamheten blir bättre då. Det är inte bara en rättvisefråga utan innebär också ökad effektivitet. Jämställdhet leder till en högre grad av måluppfyllelse, konstaterar Håkan Nyberg.

I dagsläget består hans styrelse på Nordnet av åtta personer, varav tre är kvinnor. Med det har företaget bara några få procentenheter kvar till det nya regeringsmålet. Och i bolagets ledningsgrupp sitter tolv personer, varav fem är kvinnor – alltså över 40 procent.

Hur ser du på kvoteringslagen som regeringen föreslår, med böter för de företag som inte har minst 40 procent kvinnliga ledamöter i styrelserna år 2019?
– Jag har en känsla av att utvecklingen mot jämställdhet går väldigt långsamt, och kvotering kan vara mekanismen som får det att gå fortare.

– På Nordnet strävar vi alltid efter jämställdhet när vi rekryterar. Det ser jag inte som kvotering, utan snarare är det så att vi i rekryteringsprocessen byggt in tydliga kontrollpunkter för jämställdhet. Men kvotering har å andra sidan funkat bra i Norge, så jag utesluter inte den metoden för att snabba på utvecklingen på vissa håll i näringslivet.

– Men det finns ju risker med kvotering. Dels att ledningsgrupper dammsugs på kvinnor till styrelseplatser, dels att politikerna tycker de gjort sitt och sen lutar sig tillbaka.


Många undrar hur det är möjligt att få rätt kompetens till företag som kvoterar?

– Det är snarare svårare att få högsta möjliga kompetens hos medarbetarna om man inte eftersträvar jämställdhet och mångfald i rekryteringsprocessen. Som vd säkerställer jag checkpunkter: ”Har vi inte tillräckligt mycket mångfald? Då gör vi om.”

I februari i år rekryterade Nordnet en ny IT-chef – Tuva Palm, tidigare produktchef för Klarna. Rekryteringen genomfördes strax efter att Håkan Nyberg sjösatt en ny rekryteringsstrategi, med en ”egen” nyanställd rekryterare.

– Idén till Nordnets in-house-rekryterare fick jag när jag hade tröttnat på att attestera en massa fakturor från headhunting-branschen – det är självklart mer proaktivt att som företag hitta folk i branschen på egen hand, säger Håkan Nyberg.

– Allt hos oss kokar ju ner till IT och ekonomi, så det har varit svårt för headhunting-företag att rekrytera kvinnor, eftersom antalet kvinnor i IT-branschen länge har varit så begränsat. Men den bilden håller på att ändras. Och med in-house-rekrytering är det lättare för oss att hitta rätt folk.

Vilka tips kan du ge företagsledare som vill rusta sig inför den föreslagna kvoteringslagen?
– Se till att förenkla rekryteringsprocessen, och att jobba närmare den. Skapa hårda kriterier för anställningar, inte minst gällande jämställdhet och mångfald, som etniskt ursprung och sexuell läggning.

Enligt Håkan Nyberg blir jämställdhets- och mångfaldsarbetet mindre problematiskt om man som arbetsgivare tar ett brett grepp.
– Man kan styra mångfalden! Mångfald i personalgruppen ökar också attraktiviteten som arbetsgivare, säger han.

– Jag har valt att ha en stor ledningsgrupp. Vi är 12 personer. När jag kom hit som vd satt fyra personer i ledningsgruppen – tre killar och en tjej, alla svenskar, berättar Håkan Nyberg.

– Var är alla landscheferna? frågade jag. Vi är ju ett nordiskt bolag. In med människorna! Sedan dess har vi byggt upp en HR-avdelning som jag tror är en av börsens bästa ”human capital-funktioner” när det gäller förmåga att ta vara på skillnaderna mellan medarbetare.

Som ledare beskriver Håkan Nygren sig själv som en ”social arkitekt som designar team”.
– Jag får hit talanger och ger dem förutsättningar att skapa värde.

Nordnet jobbar med konceptet Good Citizen – medarbetarna har fått föreslå vad de tycker bolaget ska göra för att hjälpa till i samhället. Insatserna genomförs sedan av medarbetarna själva, på betald arbetstid, och varje anställd får lägga 10 procent av sin arbetstid på Good Citizen-projekt.


-Vi människor brinner för olika saker,
och flera initiativ är på gång. Ett exempel är språkluncher för medarbetare som inte har svenska som modersmål. Ett annat är pärlprojekt till Fuck cancer-rörelsen, och ett tredje är skolbesök med föredrag för skolelever om ekonomi och sparande, berättar Håkan Nyberg.

I dag har Nordnet en halv miljon kunder. Kundbasen består av 70 procent män och 30 procent kvinnor.
-Vi jobbar aktivt med att nå fler kvinnor, bland annat genom ett socialt nätverk för sparande, där kan man följa placeringarna och aktieportföljen hos framgångsrika placerare.

Om den nya kvoteringslagen passerar riksdagen senare i år kommer 280 börsbolag och ett 50-tal statliga bolag att riskera böter på mellan en kvarts miljon och fem miljoner kronor, om antalet kvinnliga styrelseledamöter är lägre än 40 procent.
Men Håkan Nyberg ser positivt på jämställdhets-utvecklingen i stort, inte minst inom bankvärlden.

– Ungefär 60 procent av de studenter som i dag påbörjar ekonomiutbildningar är tjejer, samtidigt som 90 procent av de som hoppar av sina ekonomistudier är killar… Så tror jag inte en kvoteringslag kommer att behövas i den här branschen framöver.