Den som leder verksamheten, professor Tore Larsson, poängterar att även om äldre och människor med olika funktionshinder är den omedelbara målgruppen för utvecklingen, är smarta hem egentligen till för alla. 

Tore Larsson

– Det är inte viktigt att särskilja behoven hos just gruppen äldre, och bara fokusera på att skapa hjälpmedel för dem. Jag tror i stället på att vi ska arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv. Med det menar jag att det som är bra för den specifika gruppen äldre är genomgående bra för oss alla, säger Tore Larsson.

Laboratorielägenheterna är också byggda för ett livslångt boende. Det innebär vissa förändringar gentemot hur hus och lägenheter brukar vara planerade. Bland annat får vardagsrumsytan bli något mindre för att kök, badrum och hall behöver vara större. 

– Det måste finnas plats för vård och utrymme för dem som kommer att arbeta i hemmen, och det måste också finnas plats för rullatorer och liknande hjälpmedel, säger Tore Larsson. 

I köket är diskbänk, arbetsbänk och matbord höj- och sänkbara. Skåp och hyllor ska kunna nås också av den som till exempel sitter i rullstol. Ett liknande upplägg gäller i badrummet där tvättställ och toalettstol går att anpassa med enkla knapptryck. En toalett har också tvätt- och torkfunktioner såsom är vanligt i Japan men som ännu inte sökt sig till väst.

– Poängen är att vi måste förändra vårt sätt att tänka kring distributionen av äldrevård. Ingenting pekar på att utvecklingen mot att äldre fortsätter att bo hemma kommer att förändras. Därför bör vi bygga våra hem på så sätt att de passar alla livsfaser. Ingen kan ju påstå att en höj- och sänkbar köksbänk innebär några nackdelar för den som inte är äldre, säger Tore Larsson. 

Och den teknik som tas fram måste vara intuitivt lättbegriplig, för alla. För det är långt ifrån bara äldre som kan ha problem med att installera eller använda nya teknikprylar. Som positivt exempel lyfter han fram 
iPhone som en apparat vars gränssnitt är intuitivt.

Som exempel på motsatsen hänvisar han till en undersökning som kollegan John Clarkson, professor vid Cambridge University, lät göra om nya tv-boxar.

Undersökningen visade att cirka 80 procent av de tillfrågade britterna hade, oavsett ålder, haft svåra problem med att installera boxen. 

– Med åldern kommer att man blir långsammare och fumligare, och minnet kanske sviktar, men om tekniken är bra och intuitiv kan vem som helst använda den, säger Tore Larsson