fakta KTH campus Södertälje

Nytt campus, nya utbildningar, egen forskning

- KTH Södertälje flyttade vid årsskiftet 2017/2018 till ett nytt campus i Södertälje Science park. Det är ett led i en kraftig expansion av KTH:s verksamhet i Södertälje.
 

- Regeringen har beviljat KTH Södertälje 600 nya utbildningsplatser och 10 miljoner i fakultetsanslag årligen.
 

- Antalet studenter vid campus Södertälje ska inom ett par år ha fördubblats till närmare 1200.
 

- Forskningen kommer att fokusera på produktionsledning, strategiskt underhåll och produktionslogistik, tre forskningsområden inom det övergripande begreppet hållbar produktion.
 

- Vid KTH Södertälje finns sedan tidigare högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik, med inriktningarna Innovation och design.
 

- Dessutom finns sedan tidigare Industriell ekonomi och produktion, ett magisterprogram i tillämpad logistik, teknisk basutbildning, samt KTH Leancentrum, som bland annat erbjuder uppdragsutbildningar i Lean Produktion och Lean Ledarskap.
 

- Satsningen i Södertälje finansieras i samverkan med Scania, AstraZeneca, Wallenbergstiftelsen, Acturum och Södertälje kommun.
 

- Parterna bidrar under de första fem åren tillsammans med 45 miljoner kronor och ytterligare miljoner i Inkind – tjänster som till exempel gästlärare, adjungerade professorer och marknadsföring.
 

- KTH:s egen del av finansieringen för åren 2017-2019 är 13 miljoner kronor. Även för KTH:s del är bidraget i form av tjänster.

fakta

Utbildningssatsningar på Södertälje campus

-En civilingenjörsutbildning i Industriell teknik och hållbarhet
-En högskoleingenjörsutbildning i Industriell teknik och produktionsunderhåll
-En kombinerad utbildning till tekniklärare/högskoleingenjör startar höstterminen 2018
-En Masterutbildning i Industriell teknik och hållbarhet startar hösten 2019.
-Dessutom utvecklas nu en egen forskningsorganisation – ett viktigt tillskott till KTH Södertälje.

Med nya utbildningar och ny industrinära forskning byggs just nu ett kunskapscentrum för hållbar produktion i Södertälje Science park.

Den 30 januari invigdes KTH Södertäljes nya campus, som startskottet för den expansion och uppgradering av verksamheten i Södertälje som pågår.

På sikt ska antalet studenter ha fördubblats, till 2019 ska fyra nya utbildningar ha startats, och redan nu är egen forskning igång i lokalerna.

Det nya campuset ligger i Södertälje Science Park, ett nytt arbetsplatsområde med inriktning på forskning, innovation och utbildning kring hållbar produktion och life science.

"Det är fantastiskt, en sann framgångssaga, att vi nu fem år efter beskedet om nedläggningen av AstraZenecas forskning i Södertälje kan visa upp den här storsatsningen på högre utbildning, forskning och innovation. Samtidigt bygger AstraZeneca ytterligare en fabrik här och Scania har fler anställda än någonsin", konstaterar kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (till höger på bild). Hon och Kristina Palm, prefekt på KTH i Södertälje, hoppas att Science Park och KTH:s nya campus ska bidra till många spännande möten och affärsmöjligheter.

 
 

Hållbar produktion är också det forskningsområde som KTH utvecklar i Södertälje.
Ett angeläget ämne för hela industri-Sverige påpekar Kristina Palm, prefekt för Institutionen Hållbar
produktionsutveckling (HPU) på KTH i Södertälje.

– Vi fyller ett ämnesområde som är underexploaterat både på KTH och på övriga universitet i Sverige. Det handlar om att ha ett systemperspektiv på produktionen. Att se hur alla delar, som ledning, logistik och underhåll, hänger ihop. På så sätt kan vi skapa hållbara och effektiva produktionsflöden.

Att den här forskningen förläggs just till Södertälje är ingen tillfällighet påpekar Jan Wikander, skolchef på Industriell teknik och management, den KTH-skola som HPU ingår i.

Här finns unika förutsättningar för att skapa ett nationellt kunskaps-nav inom området ”hållbar produktion” konstaterar han.

– Både Scania och AstraZeneca är företag som är väldigt bra på produktion. Det är dessutom företag som KTH sedan länge samarbetar med, och ett utökat samarbete med näringslivet är en grundbult i den här satsningen.

Även Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, betonar att Södertälje är ”helt rätt plats” för en svensk kunskapsmiljö om hållbara produktionsflöden.

Högskolans expansion, och etableringen av Södertälje Science Park, har bidragit till att utvecklingen tagit en positiv vändning för staden, som genomgick en tung period på företagssidan för fem år sedan, konstaterar hon.

– Det är fantastiskt, en sann framgångssaga, att vi nu fem år efter beskedet om nedläggningen av AstraZenecas forskning i Södertälje kan visa upp den här storsatsningen på högre utbildning, forskning och innovation. Samtidigt bygger AstraZeneca ytterligare en fabrik här och Scania har fler anställda än någonsin.

Boel Godner hoppas att Science Park och KTH:s nya campus ska ge ringar på vattnet och skapa nya spännande möten och affärsmöjligheter.

Dessutom medför satsningen att staden rent fysiskt växer, påpekar hon.
I närheten av vetenskapsparken byggs ett område med 800 nya bostäder, affärer och verksamheter.

Samtidigt förbättras gångstråk och kommunikationer till området.
Ambitionen är att koppla ihop Norra stadskärnan med den nuvarande citykärnan med bibehållen stadskänsla längs hela vägen.

– Min förhoppning är att vi får fler utbildade ingenjörer, ökat samarbete mellan alla aktörer, fler företag inom temat hållbar produktion och ett sprudlande stadsliv, säger Boel Godner.

Att kommunen skulle bjuda till för att skapa en trevlig och inspirerande omgivning runt Science Park var en del i överenskommelsen mellan KTH, kommunen, företagen och andra aktörer. En viktig del för alla parter, påpekar Kristina Palm.

– KTH:s del i utvecklingen är att utbilda studenter och utveckla angelägen forskning. Men ett universitet är också ett sätt att göra en plats mer attraktiv att bo på, något som kan vara minst lika viktigt för företagen.

Satsningen i Södertälje är frukten av ett nära samarbete med såväl Scania, AstraZeneca med flera företag, som kommunen och andra aktörer i regionen påpekar Jan Wikander.

– Vi har lyssnat på vilka kompetenser parterna har behov av att rekrytera och tittat på vilka utbildningar och forskningsgrupper som redan finns inom området. Vi ska ju samarbeta, inte konkurrera, med andra inom ämnesområdet.

KTH Södertälje utökas nu succesivt med nya utbildningar. Två av dem, en civilingenjörsutbildning, den första i Södertälje, och en ny högskoleingenjörsutbildning har redan startat.

Till hösten 2018 planeras en kombinerad utbildning tekniklärare/högskoleingenjör komma igång och följande år en masterutbildning.
– Sommaren 2021 kommer alla nya utbildningar att ha kört minst ett år, säger Kristina Palm.

En forskningsorganisation är också under uppbyggnad. Två nyanställda professorer är på plats i Södertälje och en tredje är på ingång.
En viktig förändring – tidigare har KTH bara haft grundutbildning i Södertälje. All forskning vid ITM-skolan har bedrivits i Stockholm.

"Den fysiska miljön påverkar mer än man tror"

Södertälje Science Park etableras i Norra stadskärnan, det område som tidigare kallades Snäckviken. Här finns sedan tidigare AstraZenecas stora produktionsanläggning och några Scania-enheter.
Nu samlas också en rad mindre och medelstora företag, de flesta med forskningsanknytning, i området.

I Vetenskapsparken har nya byggnader uppförts parallellt med att delar av AstraZenecas tidigare forskningsanläggning byggts om för nya användare.
KTH kommer att ha några kontor i AstraZenecas gamla lokaler medan de flesta lärosalar samlas i en ny byggnad som skräddarsytts för högskolans behov.

– Den fysiska miljön påverkar mer än man tror och här blir den väldigt mycket bättre. Fler större och samtidigt flexibla salar, bättre lokalplanering och framförallt bättre teknik, förklarar Kristina Palm.

Entréhallen i den nya byggnaden är gemensam med KTH:s partners och utformad för att kunna tjäna som en öppen, inbjudande mötesplats.

När högskolan nu blir granne med företagen hoppas Kristina Palm på tätare kontakter och fler projekt i samarbete med partners i området.
Hon hoppas också på fler spontana möten, både mellan företagare och med allmänhet.

– Vi har ju som ambition att campus ska vara inkluderande, att såväl studenter och forskare som deras familjer och andra som är nyfikna på vad som händer här ska känna sig välkomna.

–Dagarna efter invigningen kommer vi att ha flera öppna föreläsningar och på lördagen ett Öppet hus.

Planeringen för högskolans expansion och etableringen av Science Park har till stor del krokat i varandra, och KTH:s representanter har varit djupt engagerade i båda processerna.
Sin uppskattning för det har Södertälje kommun bland annat visat genom att ge Kristina Palm ”S:ta Ragnhildsmedaljen 2016”. I motiveringen angavs att kommunens tidigare motgångar ”mycket tack vare Kristina Palm” vänts till stolthet och framtidstro.
Här är Kristina Palm och Boel Godner tillsammans med Robert Kingfors, VD Science Park AB

Kristina Palm är själv både imponerad och stolt över den vändning som skett.

– Det har varit otroligt häftigt att få vara med om den här utvecklingen. Södertälje har ställts inför många utmaningar de senaste åren, men det finns också en väldig kraft här. Och vi vill ju något gemensamt – att Södertälje och regionen ska växa.