Vi berättar även om hur patienter snart kan ta blodprov på sig själva i hemmet, genom ny teknik som ger mer exakta provresultat än tidigare.
I reportage och personporträtt tar vi avstamp i den aktuella samhällsdiskussionen, och visar upp goda exempel på forskningens och utbildningens samhällsnytta – nationellt och internationellt.
Väl mött i augusti!