Allt fler människor lever länge – mycket längre än tidigare generationer. De unga blir inte fler i samma takt. År 2020 beräknas det finnas fler personer som är över 60, än barn under 5 år i Sverige. 

I framtiden kommer det helt enkelt inte att finnas tillräckligt många människor i yrkesverksam ålder för att alla äldre ska kunna få vård på samma sätt som i dag förklarar Anne Håkansson, KTH-forskare i Informations- och kommunikationsteknik. 

Vi kommer i högre utsträckning att behöva lita till den vård vi kan ge oss själva när det gäller enklare sjukdomar

Anne Håkansson

– Vi kommer i högre utsträckning att behöva lita till den vård vi kan ge oss själva när det gäller enklare sjukdomar. För att klara det på ett bra sätt behöver vi stöd och vägledning.

 Forskare från två KTH-skolor och från avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska institutet arbetar nu för att skapa ett system som kan förse oss med det stödet. 
 
 Systemet ska koppla ihop sjukvårdens och apotekens kunskap om sjukdomar, symptom och mediciner med individens egna medicinska data, till exempel blodtryck, kroppstemperatur och hjärtrytm. Uppgifter som kan hämtas från smarta armband eller andra uppkopplade mätare som personen ifråga bär på sig. 
 
 På så sätt ska den som använder systemet kunna få snabb och adekvat rådgivning om behandling och medicinering.

Text 
Ursula Stigzelius