Den nya golvtekniken fångar upp krafterna i fallet med hjälp av små gummipiggar inbyggda i golvet. Piggarna gör fallet mjukt, trots att golvet känns lika hårt att gå på som vanligt.

– Vår teknik är särskilt bra på att minska de allvarliga skadeverkningarna av sneda slag mot kroppen vilket är det man normalt sett utsetts för vid ett fall, säger Svein Kleiven.

Samhällsvinsterna med tekniken kan mätas i miljoner. Bara en vanlig höftfraktur kostar cirka 350 000 kronor att behandla första året, och i Sverige drabbas cirka 18 000 personer varje år av en höftfraktur. De som bor i särskilda boenden drabbas av fler fall och frakturer än andra.

– Vi har cirka 2 100 äldreboenden med stort intresse för att minska fallskadorna. I ett längre perspektiv kommer även allt fler hem att anpassas för sjuk- och äldrevård och där kan detta golvmateriel göra stor nytta, säger Martin Löfbom, affärsarkitekt, Flemingsberg Science.

Golvmaterialet kommer ur en mångårig forskning vid avdelning för Neuronik på KTH Teknik och hälsa. Tidigare resultat har bland annat lett till en helt ny hjälmteknik som skyddar bättre än traditionella hjälmar (mips Brain Protection System).

– Vi såg hur forskningen kunde leda till fler tillämpningar som kan skydda kroppen, bland annat vid fall. Våra beräkningsmodeller har visat att detta material kan minska påkänningen på kroppen med cirka 40 procent, säger Svein Kleiven.

Kärnan i det nya golvmaterialet är ett lager av böjliga piggar i ett material som kan ta upp kraften från en fallande kropp. Ovanpå piggarna finns själva golvytan som kan röra sig i sidled för att fånga kraften från sneda fall, och komplettera piggarnas skyddande förmåga. Piggarna ska göras i ett polymermaterial som plast, gummi eller fibrer. Nu utvecklas en prototyp av golvet som ska testas på äldreboenden i Huddinge och Stockholms stad.

– En av utmaningarna är att förhindra att golvet känns svampigt när du går på det. Samt att det blir tillräckligt billigt att tillverka, säger Svein Kleiven.

Vinnova finansierar projektet enligt programmet VinnVerifiering2 och stiftelsen Flemingsberg Science har deltagit i affärsutvecklingen.

– Vi har god hjälp av Flemingsberg Science som bland annat har bidragit med en kommersiell bedömning, en undersökning av nuvarande lösningar och en kartläggning av dagens behov, säger Svein Kleiven.

Text 
Magnus Pahlén Trogen