Antalet smarta ting kommer att öka raskt de kommande åren säger Vincent Lewandowski. Kaffebryggare, spisar, kylskåp, lås, lampor, TV-apparater och liknande som förses med sensorer och på något sätt kopplas upp till ett nätverk. 

– Alltså saker som redan finns och där uppkopplingen syftar till att göra vårt liv bekvämare och mer automatiserat. Men inte nödvändigtvis roligare, mer kreativt eller spännande. 

Själv är han intresserad av att hitta helt nya, mer fantasieggande saker och användningsområden. Vilka nya former av interaktivitet kan Sakernas internet erbjuda? Kommer vi att kunna använda smarta ting för att göra sådant vi inte kunnat förut? Och hur ska kommunikationen med uppkopplade ”things” utformas? 

Ett projekt som Vincent Lewandowski har arbetat med är interaktiva kläder. Jackan Nebula är försedd med metallspikar och nitar kopplade till en sensor som kommunicerar med en dator via wifi. När bäraren rör sig så att spikarna och nitarna nuddar varandra skapas rymdliknande ljud. Med en annan programvara skulle Nebula också kunna skapa bilder eller till exempel aktivera en motor. 

– Poängen är att det är ett föremål med en bred potential av användningsområden som kombinerar mode, interaktivitet och ljud. Och ett exempel på motsatsen till att helt enkelt ”uppgradera” ett traditionellt redskap genom att koppla upp det. 

På vilket sätt, och i vilken utsträckning Sakernas internet kommer att påverka vår tillvaro i framtiden är det svårt att sia om konstaterar Vincent Lewandowski. Men en oroande aspekt är integritetsfrågan, vem som har kontrollen över alla de data vi lämnar ifrån oss. 

– För tillfället verkar det dessvärre pågå en huggsexa om data som samlas in via uppkopplade saker. 

Ett exempel är Googles köp av företaget Nest Labs. Nests smarta termostat kan lära sig hur användaren vill ha det, exempelvis hur rumstemperaturen ska variera under dygnet. Men Google var förmodligen mer intresserad av att få tillgång till uppgifter om människors elkonsumtion än av själva produkten, misstänker Vincent Lewandowski. 

Det finns flera tänkbara negativa konsekvenser. Men rätt använt rymmer Internet of things också enorma möjligheter till positiv förändring påpekar Vincent Lewandowski. Kanske kan det till och med förändra vårt sätt att tänka och reflektera över våra liv? Vidga våra vyer, förbättra vår kreativitet, vår förmåga till kritiskt tänkande och att kommunicera med varandra?

Text 
Ursula Stigzelius