fakta

Erik Ringertz

Ålder: 41
Familj: Fru och fyra barn i åldrarna 5-12 år.
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, KTH.
Fritid: Försöker få mycket tid med familjen. ”Fast jag är så uppfylld av Netlight så jobbet påverkar även när jag är ledig”. Skidåkning, både på egen hand och med barnen. De två äldsta kan åka off-pist. Yoga, ”en blandning av idrott och filosofi som resonerat bra med mig och som har förbättrat mitt ledarskap”. Ser mycket film.

fakta

Erik Ringertz ledarskap

-Netlight har mentorer i stället för mellanchefer och partners i stället för ledningsgrupp. 

-För att företagskulturen ska uppmuntra till samarbete får inte konsulterna lön utifrån hur mycket de debiterar – företaget har en särskild konsulttrappa, där alla medarbetare på en viss nivå får samma lön.

-Netlight har en kollektiv företagsledning med 15 så kallade partners. 

-Netlights mål är att anställa så många som möjligt av de kvinnor som utexamineras från tekniska högskolor.

-På Dagens industris lista över snabbväxande företag har företaget under många år funnits med.

-Erik Ringertz utsågs till Årets chef av tidningen Chef år 2014.

-När han gick in som vd 2003, precis efter it-kraschen hade företaget 13 anställda. 2015 omsatte Netlight över 747 miljoner kronor med 700 anställda.

-På varje julfest döps det kommande året, för att skapa en strategisk tanke. 2016 är ”Be a mensch”-året, vilket ska påminna om att ha självkänsla och respekt för andra.

fakta

Netlight Consulting

-Netlight är ett konsultbolag inom it- och management, med kontor i Berlin, Hamburg, Helsingfors, London, München, Oslo, Paris och Stockholm.

-Kunderna finns bland annat inom media- och spelbranschen.

-Bolaget startades 1999 av sex KTH-alumner.

-Företaget Netlight var tidigt med exempelvis elektroniska betallösningar.

Receptionen på Birger Jarlsgatan ser ut som en korsning mellan fikarum och konstinstallation, med stora, svepande, vita tygvåder.
Här väntar dagligen förhoppningsfulla som ska intervjuas för ett konsultjobb hos it- och managementbolaget Netlight.

Målinriktad rekrytering av kvinnor och gott om förebilder på alla nivåer banar väg för jämställdhet enligt företagets vd, KTH-alumnen Erik Ringertz.
När han och kollegan Lina Hagman talade på KTH:s jämställdhetsvecka i februari i år valde de att berätta om Netlights icke-traditionella företagsstruktur i stort, för att visa att jämställdhet inte ska vara ett särintresse.

 

Man kan vaska fram kvalitet ur kvantitet. Det är bättre att ta de bästa av tio män och kvinnor än att bara ta de sju män som kom.

Erik Ringertz

Netlights mål är att anställa så många som möjligt av de kvinnor som utexamineras från tekniska högskolor. Detta är särskilt viktigt för ett växande företag, menar Erik Ringertz.
– I vår bransch rekryterar man via nätverk, inte platsannonser. Matematiskt blir det så att anställs det en man så anställs det lätt två till. För varje man kommer fler män. Så nej, jämställdhet kommer inte av sig självt, säger Erik Ringertz.

Nästa steg är att det ska finnas kvinnor på olika befattningar inom bolaget.
– För män finns det ofta tio olika män, på olika nivåer, som de kan identifiera sig med.
Värderingsstyrning bygger på starka förebilder och då räcker det inte med en kvinnlig förebild, en ”smurfa”. Företaget måste modelleras så att det finns kvinnor på alla nivåer. (Fotnot: Smurfan var länge den enda kvinnliga karaktären i serien om Smurfarna.)

Det är viktigt att bli medveten om sina ”blindspots” i samband med rekrytering, påpekar Erik Ringertz.
– Hur många kvinnor kommer till första, andra, tredje intervjun och hur många anställer vi? Man kan lura sig och tro att det kommer in många kvinnor bara för att det har gjort det på senaste tiden, men totalt sett kanske de fortfarande är alltför få.

Företaget Netlight är inte framme där det vill vara: idag är 22 procent av konsulterna och en tredjedel av ledningsgruppen kvinnor.
Viljan att öka andelen har inte bara med värderingar att göra.
– Man kan vaska fram kvalitet ur kvantitet. Det är bättre att ta de bästa av tio män och kvinnor än att bara ta de sju män som kom. Mångfald är otroligt viktigt för att det inte ska bli likriktat.

På Netlights kontor i Stockholm finns 20 personer som enbart rekryterar. Det första urvalskriteriet är att de sökande ska komma från en teknisk högskola.
– Sedan letar vi efter personliga egenskaper. Arbetslivserfarenhet får de hos oss, då blir den relevant. Noll till sex år arbetslivserfarenhet är lagom. Stöter vi på någon som är bra och har lång erfarenhet kan vi anställa. Men det är ingenting som vi aktivt letar efter.

Netlight har mentorer i stället för mellanchefer och partners i stället för ledningsgrupp.  
– Vi är ”det chefslösa företaget”, baserat på en ledarskapskultur där alla tar ansvar och ber om råd i stället för lov, säger Erik Ringertz.
Erik Ringertz säger att medarbetarna ska vara som en flock fåglar. Alla bestämmer vart man ska ta vägen, men med hänsyn till flocken och utan någon ledare.

Han påpekar själv det aningen motsägelsefulla i att vara vd på ett chefslöst företag.
– Lite Machiavelliskt, som om jag gjort mig av med alla andra chefer för att kunna härska fritt. Men vd-rollen för mig är en juridisk sak. Det måste finnas en vd på alla bolag, någon som har ansvar gentemot aktieägarna. Det betyder inte att det är den viktigaste rollen i bolaget.

Under hans 17 år på företaget har organisationens nätverk utvecklats allt mer. Det är där han har sin viktigaste roll.
– Ett nätverk väver man aktivt, och min uppgift är att vara någon slags huvudvävare. Jag åker mellan kontoren och är med i många sammanhang. Jag kan se att Anna i München och Martin i Oslo jobbar med liknande frågor och koppla ihop dem.

 

Företag ska annars alltid tävla, man använder sport- och krigsreferenser. Det kan aldrig uppstå något stort ur det.

erik ringertz

Till saken hör också att det i supportorganisationen finns personer med huvudansvar för HR, ekonomi och it, en slags chefer som dock inte är partners.
Det är ingen slump att Erik Ringertz strävat mot en icke-hierarkisk företagsmodell.
– Jag har alltid haft svårt att underkasta mig auktoriteter själv. Det kan vara både en stark och en svag sida, men hur som helst tror jag att den egenskapen kan ha drivit fram det Netlight som finns i dag.

Två gånger om året ordnar Netlight sammankomster för samtliga medarbetare i alla länder, ”Netlight summits”.
På hösten rör de verksamheten och kan handla om till exempel ny teknologi.
Vårträffarna handlar om strategi, och är spektakulära. I Venedig fick alla gå omkring med guidehörlurar på Markusplatsen och lyssna till ett tal av Erik Ringertz, som stod på en balkong.

De har bland annat rest till Jalta för att underteckna kontrakt på samma bänk som Churchill, Roosevelt och Stalin.
– På Jalta pratade vi om hur man uppnår sammanhållning mellan kontor, grupper och individer, i ett skede då vi öppnade flera nya kontor.
Den historiska Jaltakonferensen ledde snarare till splittring, men för Netlights del fungerade det, tycker Erik Ringertz.

Resorna må vara spektakulära, men de bygger företagskultur, skapar samtal och är mycket mer än jippon, understryker han.
I framtiden vill Erik Ringertz ha ett större utbyte med andra företag.
– Jag brinner för att vi ska vara ett förebilds-bolag och dela med oss av våra kunskaper. Företag ska annars alltid tävla, man använder sport- och krigsreferenser. Det kan aldrig uppstå något stort ur det. På fem års sikt ska vi ha blivit ännu större, men inte på bekostnad av någon annan.

har du också studerat vid kth?

Vill du hålla kontakten och bidra till KTH:s verksamhet? Här kan du som är tidigare student gå med i Alumninätverket och medverka när KTH bygger framtidens samhälle.