– Inte sedan 1800-talet har vi sett en lika kraftig utbyggnad av infrastrukturen. I den situationen visas bristerna i den statliga styrningen. Vi behöver fler samverkansmodeller och ett större regionalt ansvar för att möta utmaningarna.

Väg- och järnvägssatsningar blir allt viktigare för samhällsutvecklingen på den regionala nivån, menar Björn Hasselgren. En tätare struktur med fler kopplingar mellan orter och regiondelar kräver bättre kommunikationer.

Dagens statliga Trafikverk har inte de finansiella resurser som krävs för att tillgodose varken de regionala behoven eller de växande behoven av internationella transportlänkar, menar han.

Björn Hasselgren

– Ser du internationellt är Sverige unikt med vårt stora statliga vägnät. Idag ser verkligheten annorlunda ut än när detta infördes på 1940-talet. Ansvaret borde därför i en större grad föras över till regioner och kommuner, säger han.

Den långa perioden av statlig styrning har även hämmat teknikutvecklingen, menar han, och jämför en Volvo V70 med en Volvo PV: Medan bilarna rent tekniskt tagit enorma kliv, så ser vårt vägnät i stort sett likadant ut. På liknande sätt har innovationskraften i järnvägsnätet stannat av.

– Järnvägsnätet i Sverige växte under 1850-talet fram med hjälp av framgångsrika entreprenörer, för att sedan förstatligas. Det är dags att öppna för nya lösningar där det offentliga och privata kan samverka. Det skulle öppna för mer innovation och mer kraftfull teknikutveckling, säger Björn Hasselgren.

Text 
Magnus Pahlén Trogen