Den grupp som Maria Kulander har studerat är 65 till 85 år och bosatta i Gävle.

– Vi ser att 80–85-åringar är mindre nöjda med sitt boende än vad 65–75-åringarna är. De yngre är pigga och känner sig mestadels tillfreds med att bo kvar i sitt hem. Men bland de som är äldre är det många som vill flytta till seniorboende, och i vissa fall till äldreboende. Det är människor som kanske förlorat sin partner och bor ensamma i villor eller lägenheter som blivit för stora för en person. Trots en önskan om att flytta kan det brista i initiativförmåga och man saknar information om hur man ska gå tillväga för att flytta till ett boende där man trivs, säger Maria Kulander.

Maria Kulander

Maria Kulander

Hon pekar på vad hon kallar välfärdsförluster som uppstår när människor bor där de inte borde bo. Nu för tiden flyttar man i Sverige in på äldreboende ganska sent, och det kan sägas vara ett glapp mellan olika boendeformer. Man är inte tillräckligt illa däran för äldreboende, men trivs inte heller i det egna hemmet.

– När man planerar och bygger för de här grupperna är det viktigt att veta vilka typer av boenden som efterfrågas. Jag menar att man måste fråga dem som faktiskt är berörda, det vill säga de äldre själva, säger Maria Kulander.

Text 
Maria Hult
Foto 
Peter Larsson