Det var under bussresorna till lantstället som Karl Kottenhoff fick idén till forskningen. Förarens ojämna körstil gjorde nämligen döttrarna kraftigt åksjuka.

– Vi kunde visa att ungefär var tionde förare hade en körstil som gjorde det onödigt obekvämt för passagerarna. Med bättre förarutbildning och en mer planerad körstil samt ett varningssystem som larmar vid dålig åkkomfort, skulle det kunna undvikas, säger Karl Kottenhoff. Vår verkliga insats är att vi tog fram matematiska samband för hur illa passagerarna upplever åk-komforten när förarna kör dåligt på olika sätt.

Forskarna undersökte buss- och tunneltågförares körstil utifrån de fyra dimensionerna acceleration och inbromsning, ryck i längsled, hård kurvtagning och ojämn hastighet. Slutsatsen var att förarna behövde bättre vägledning för att göra resorna mer bekväma för passagerarna.

När studien presenterades 2012 fick den stor uppmärksamhet och fordonstillverkare bjöd in forskarna till vidare samtal.

Hög motoreffekt öppnar i onödan för en ryckigare körning.

Karl Kottenhoff

– Idag skriver vi på en forskningsartikel, men i övrigt verkar intresset för våra slutsatser ha svalnat något. Min spontana upplevelse är dock att utvecklingen av förarutbildningen bidragit till bättre körstil hos nya bussförare.

Sedan studien presenterades har också Ecodriving vuxit starkt som körstil hos kollektivtrafik-operatörerna. Men Karl Kottenhoff är kritisk till att Ecodriving saknar definition, och att Ecodriving egentligen inte säger något om hur man kör komfortabelt.

– Idag saknas dels en samsyn om vad Ecodriving är, dels saknas oftast komfort-aspekten. En sådan skulle kunna medföra ännu mer bekväma resor, eftersom planerad körning är en viktig del i konceptet. Och litet bättre har det faktiskt blivit tack vare Ecodriving, säger Karl Kottenhoff.

Han ställer sig också kritisk till de starkare buss- och tågmotorer som utvecklats.

– Visst krävs en kraftig motor i en ledbuss, men hög motoreffekt öppnar i onödan för en ryckigare körning, i form av alltför hastiga accelerationer och inbromsningar, i såväl busstrafik som tunnelbana.

Text 
Magnus Pahlén Trogen
Illustration 
Anders Westerberg