Utifrån ser det ut som en kokong, en kokong som man kan krypa in i. Väl inne i kokongen möts du av ett mjukt tonande ljus som pulserar i takt med din andning för att ge en avskärmande, lugnade effekt. 

Kokongen är en av de möbelprototyper som en forskargrupp på Mobil Life tagit fram i samarbete med IKEA, en av centrets partners. Möbler som ska bidra till en bättre kroppsförståelse, hjälpa oss stressade nutidsmänniskor att må bättre. 

– Vi är ju generellt ganska dåliga på att lyssna på kroppens signaler, konstaterar forskaren Martin Jonsson. 

Men kroppsmedvetenhet är inte detsamma som kroppsfixering poängterar han. Här handlar det inte om att mäta och värdera fysiska prestationer. Istället arbetar forskarna med Feldenkreismetoden, en tränings- och rehabiliteringsmetod som går ut på att systematiskt gå igenom alla delar av kroppen och alla rörelser vi gör. 

Bland övriga prototyper finns till exempel en matta som, synkroniserat med ett inspelat feldenkraisprogram, stimulerar olika kroppsdelar med värme. 

I nästa skede hoppas forskarna få möjlighet låta ett antal försökspersoner låna hem prototyperna. På så sätt räknar Martin Jonsson med att kunna få en bättre bild av hur möblerna fungerar i längden. Till exempel i vilken utsträckning och på vilket sätt människor använder sig av möblerna när den första förtjusningen eller förskräckelsen gått över.

Text 
Ursula Stigzelius