fakta

Emelie Ekblad

Ålder: 30år
Från: Upplands Bro
KTH-bakgrund: Kandidatexamen i teknikvetenskap, Masterutbildning i Innovation och entreprenörskap
Yrkesbakgrund: Sony, LG och Microsoft, startups och civilsamhällesorganisationer.
Aktuell som: Social entreprenör, föreläsare, mentor, partner och medgrundare till organisationen MAD

Emelie Ekblads tips till framtidens ledare

-Att visa sårbarhet och ärlighet ger trygghet även gällande läskiga saker. Undvik snyggversionerna som inte är äkta eller känns helt sanna för dig själv.

-En god ledare är nyfiken och slutar aldrig utforska och utvecklas. Sök kunskap och erfarenhet på oväntade platser, i andra kulturer, i historien och begynnande framtider. Världen är som bekant i konstant förändring, och utvecklingen kommer bara att gå allt fortare.

-Delat ledarskap är underskattat. Ta stöd av varandra, be om hjälp, komplettera varandra. Mångfald är styrka. Ensam är inte stark.

-Strategisk och innovativ höjd krävs för att nå framgång ”på riktigt” i ett företag eller i en organisation. Jag brukar tänka att man alltid kan satsa på generositet, tacksamhet och kärlek istället för på snålhet och rädsla.

-Vi har ett stort behov av själsligt trygga chefer i västvärlden. Osäkra chefers maktmissbruk och härskartekniker skapar rädda medarbetare och det är aldrig bra. Trygga medarbetare är en förutsättning för överlevnad.

-Våga vara galen! Ingen sitter på svaren. Våga misslyckas, våga experimentera.

Så här kan KTH:s studenter medverka i MAD:s arbete

-Genom studentprojekt engageras KTH-studenter i regionerna för att stötta projektens utveckling. Framgångsrika pilotprojekt kan dupliceras och användas på andra platser med liknande förutsättningar.
-I Hackathons och Think Tanks bidrar KTH-studenter med banbrytande idéer till MADs insatser internationellt.
-Kontakta MAD här för uppsatsarbete, volontärerbjudanden och forskningsmöjligheter.

KTH-alumn Emelie Ekblad får inspiration av att jobba i delar av världen som inte är lika ”fat and happy” som Sverige.
Hon är nyss hemkommen från en månad i Afrika, där hon levt i total radioskugga med massajer, arbetat med marginaliserade ungdomar i Uganda och bestigit Mount Kenya. Hon är full av energi, skrattar högt och pratar snabbt.

Om mad – Make a difference

Emelie Ekblad och Fiona Hazell är grundare till MAD, som verkar för att lösa morgondagens stora samhällsutmaningar.
MAD sammanför "galna" sociala entreprenörer och ledare världen över, för att snabba på och inspirera till lösningar på världsproblem.
MADs entreprenörer är idag verksamma i över 30 länder med fler än 50 olika bolag och organisationer. Tillsammans bidrar de till FNs 17 hållbarhetsmål.

– Det som driver mig är att jag tidigt i livet råkade på några fruktansvärt dåliga och några helt magiska ledare. Jag insåg vilken avgörande kraft som ligger i ledarskap. Som student ville jag skapa en bättre värld genom kemiteknik, men jag bytte spår: Jag vill bidra till gott ledarskap.

Vad anser du utmärker en bra ledare?
– Allt börjar med ett självledarskap som är autentiskt och äkta, hos både chefer och medarbetare. Bygg på det du är. Är du introvert eller analytisk eller utåtriktad, våga vara det på riktigt, våga vara trygg i det. Då skapar du även trygghet i omgivningen och i organisationen.


I konfliktdrabbade och utsatta regioner samarbetar du med personer du kallar för ”makalösa unga ledare”. Vilka är de?

– Bland andra FNs unga representant för rent vatten och sanitet; Samuel Malinga från Uganda. Elsa Dsilva som motarbetar våld i megastäder i Indien. Majd Ismail Mashharawi som återuppbygger Gaza inifrån genom att skapa byggstenar av rasmassor från demolerade hus…

– I deras vardag ingår det att vara kreativ för att säkra överlevnad. De har en oerhörd förmåga att lösa de stora samhällsutmaningarna vi står inför idag, med så pass "galna" lösningar att de samtidigt bygger för en hållbar framtid.

välkommen att samverka med KTH

En nära samverkan med företag, organisationer och samhälle är jätteviktigt för KTH och det stärker relevansen i vår forskning och utbildning.
Tillsammans med våra samarbetspartners arrangerar vi varje år flera intressanta konferenser och event där det finns möjligheter för värdefullt kontaktskapande och samarbeten.
Läs mer här

Du ser behov av ett nytt ”mindset” hos företag som vill verka för en hållbar värld. Vad innebär det?
– Istället för att prata om de ”snygga och populära” problemen behöver vi adressera de underliggande och mer obekväma sammanhangen. Varför ska du exempelvis förändra ditt beteende om du inte vet vad som är grundorsaken till din sjukdom?

Emelie Ekblad konstaterar krasst att hon betraktar migration som ”ett ofrånkomligt fenomen” som alltid har funnits – inte som något som kan beskrivas enbart i termerna bra eller dåligt.
– De stora samhällsutmaningar vi står inför kan inte lösas av enskilda nationer genom att skydda ”vårt eget”. När det handlar om konflikter, migration och klimat måste vi samarbeta på nya sätt. Vi delar samma vatten och luft.
Vilka personliga egenskaper ser du som viktigast i arbetet med att skapa hållbar utveckling i världen?
– Fantasi; förmågan att föreställa sig alternativa "verkligheter". Och nyfikenheten att utforska dem. Modet att göra och lusten att lära. Men det som är direkt avgörande för mänsklighetens utveckling är vår förmåga att samarbeta och tillsammans fortsätta framåt och utforska saker.


Vad är ditt främsta råd till framtidens företag och organisationer?

– Att undvika att styras för mycket av statiska målsättningar och framtidsscenarier. Så vi kan vara med och skapa den framtid vi vill, snarare än reagera på den när den dyker upp.

Vilka är planerna framåt för MAD?
– Att samla galningar, utforska och simulera fantastiska alternativa "verkligheter". Vi har ingen femårsplan. Vi kör full fart framåt och experimenterar i minst 60 år till.