fakta

Läs mer om mikronålsplåstret och hur du kan bidra till vidare utveckling av tekniken:

Revolutionerande högteknologiplåster räddar liv

– De kroniskt sjuka slipper ta dagliga sprutor, säger Niclas Roxhed, forskningsledare på mikro- och nanoteknik på KTH.

Han arbetar med att ta fram det revolutionerade högteknologiska plåstret som kan ersätta kanylinjektioner.

Mikronålsplåstret är bara 1 x 1 eller 2 x 2 centimeter stort. Under plåstret sitter små hårstråtunna nålar på 0,1 millimeter som är mellan 0,4 och 0,7 millimeter långa.

Med hjälp av dem kan läkemedel injiceras in i huden utan att det känns, eftersom nålarna inte tränger ända ner till nerverna.

 

Om några år beräknas de första mikronålsplåstren dyka upp på marknaden.

Niclas roxhed

– Det besparar patienterna mycket smärta och lidande, säger Niclas Roxhed.
Trots att nålarna bara är 0,1 millimeter går de att fylla. På plåstret finns en liten behållare som bara är någon millimeter hög som rymmer läkemedelsdosen.

För diabetiker blir det mycket enklare att ha ett litet plåster än att behöva ta dagliga sprutor, berättar Niclas Roxhed.

– I framtiden kommer man till exempel att kunna läsa av blodsockernivån via plåstret som sedan kommunicerar med mobiltelefonen genom ett mikrochip. Mobilen kan då larma om nivån blir för hög.

För de som har sprutskräck är det här förstås en revolution. Man räknar med att mellan 10 och 20 procent av befolkningen lider av sprutfobi.

Dessutom dör cirka 1,3 miljoner människor i världen varje år på grund av oriktig spruthantering.
-Eftersom plåstret inte går in i blodbanan är det mindre risk för spridning av infektioner.

Om några år beräknas de första mikronålsplåstren dyka upp på marknaden. På KTH tas plåster med ihåliga nålar fram som kan användas för att fylla med exempelvis insulin.

Men de första plåstren blir de med solida nålar som lämpar sig för vaccin och hormonbehandlingar.

– Mikronålsplåster är helt perfekta för vaccin eftersom speciella celler i huden är särskilt lämpade att ta upp vaccin, säger Niclas Roxhed. Det behövs en mycket lägre dos än när man injicerar i en muskel.

I framtiden kanske vi kan köpa vaccinplåster på Apoteket i stället för att gå till vårdcentralen och få en spruta?

-Javisst. Vi kanske också börjar ta vaccin, eller andra läkemedel som vi drar oss för att använda i dag för att de måste injiceras, som rökavvänjningsvaccin. Det här kan förändra hela läkemedelsindustrin.

Niclas roxhed kontakt och info

Niclas Roxhed