I New York, London och Paris testas redan nu varutransporter till citykärnorna på andra tider än under rusningstrafik. Under våren påbörjas ett projekt om hur ett liknande system kan tas i bruk även i Stockholm.

– Vi deltar i projektet under ledning av Stockholms stad för att mäta och utvärdera trafikrörelser, ljud, transporteffektivitet och brukarnas upplevelse. Det är mycket viktigt för staden att kunna utvärdera nyttan och konsekvensen av nattliga transporter, säger Peter Georén, föreståndare för KTH Transport Labs.

I stora delar av Stockholms stad är fordon över 3,5 ton förbjudna mellan klockan 22.00 och 06.00. I projektet ”Off peak” ges en utvald distributör dispens från detta. Med en specialanpassad elhybridlastbil görs varuleveranser, både nattetid och tidiga morgnar, till ett antal livsmedelsaffärer och restauranger i city.

Målet är att se om transporterna kan ske utan att störa de boende. Vinsterna i form av högre effektivitet och lönsamhet antas bli stora.

– Vi påbörjar mätningar under våren, och räknar med att leverera ett första resultat till staden i juni. Eftersom stadens projekt sträcker sig fram till 2016 finns det gott om tid att utvärdera denna typ av transporter, säger Peter Georén.

En av de saker som övervakas noga är ljudet från själva transporten. Elhybridlastbilen är utrustad med ljuddämpning både i karosseri och för lastning och lossning. Ljudet mäts sedan löpande dagtid såväl som nattetid för jämförande analyser.

– Ljud upplevs mycket subjektivt och projektet kan behöva ta hänsyn till olika frekvenser, tidsperioder och enskilda ljudtoppar. Här kan vi dra nytta av KTH:s spetsforskning inom akustik, säger Peter Georén.

När det gäller att mäta transporteffektivitet är forskare från iMobility Lab involverade och de tar hjälp av gps-data från färddatorn ombord.

– Det finns stora vinster att göra inom exempelvis energiförbrukning. Leveranser nattetid påverkar tomgångskörning, och antalet start-och-stopp, vilket kan ge lägre koldioxidutsläpp, säger Peter Georén.

KTH Transport Labs startades 2012 som ett centrum där KTHs forskare och studenter, industri och samhälle möts för att uppnå hållbara transportlösningar i linje med klimatmålen. Ett växande och tvärvetenskapligt forskningsområde är urbana godstransporter, och Stockholms stads projekt passar därför som hand i handske, menar Peter Georén.

– Att projektet drivs av staden gör det extra spännande. Stockholms stad har ett väldigt driv i utvecklingen av nya transportlösningar för en mer hållbar stad.