Hon forskar kring framtidens plastmaterial, med inriktning på bättre sjukvård, mat och miljö, och plastens miljöpåverkan.

Framtidens plastproduktion är inte beroende av tillgången på olja. I princip alla plastsorter kan i framtiden tillverkas av förnyelsebara råvaror.

– Det bästa är om vi kan använda biprodukter från andra industrier. I norden är biprodukterna från skogsindustrierna intressanta, medan det i andra delar av Europa forskas kring användning av biprodukter från bland annat ostindustrin, för att skapa alternativ till oljeproducerad plast, säger Minna Hakkarainen.

Framtidens plast har inte bara en passiv funktion, utan kan på olika sätt påverka sin omgivning. Det kan vara genom växelverkan mellan kroppen och ett biomedicinskt implantat, mellan mat och förpackning, eller mellan en nedbrytbar förpackning och kompost.

I princip alla plastsorter kan i framtiden tillverkas av förnyelsebara råvaror. Här är biprodukter från skogen intressanta.

Minna Hakkarainen

– Ett av mina forskningsintressen är utveckling av miljövänliga mjukningsmedel för plaster, som alternativ till de numera delvis förbjudna ftalaterna som förekommer i medicinska produkter, barnleksaker och plastmattor, säger Minna Hakkarainen.

Stora resurser satsas på framställning av naturligt nedbrytbara plaster, bland annat för att bromsa in den enorma plastansamlingen i haven. Nedbrytbara plaster är också högintressanta för sjukvården.

– Tack vare nedbrytbar suturtråd som försvinner i kroppen efter en tid kan patienter besparas läkarbesök och operationer. Nya, mer avancerade plastmaterial kan även styra och snabba på läkningsprocessen i kroppen.

I ett forskningsprojekt för Formas har Minna Hakkarainen medverkat till att testa övergången av ämnen från plastförpackningar till livsmedel vid tillagning i mikrovågsugn.

– Mat i mikrovågsugn värms ofta i en plastförpackning. Ett orosmoment är att ämnen kan migrera från plastförpackningen till maten, men jag tror man kan känna sig relativt lugn så länge man använder förpackningar på rätt sätt, säger hon. Det vill säga: välj plastförpackningar som är ämnade för mikrovågsugn. Återanvänd inte engångsförpackningar från färdigförpackad mikromat flera gånger. – Jag skulle även undvika att värma väldigt fet mat i en plastförpackning. I forskningen har vi också sett att vid uppvärmning av vissa typer av mat så bryts förpackningsmaterialets antioxidanter ned, vilket kan göra plastförpackningen mindre stabil under fortsatt användning.

Minna Hakkarainen

Bor: Tyresö.
Familj: Man och två barn.
Aktuell som: Professor i polymerteknologi vid Skolan för Kemivetenskap på KTH.
Personlig kraft: Nyfiken och envis. Jag vill vara med och utveckla miljövänligare och mer funktionella plastmaterial, för ett framtida hållbart samhälle.

Text 
Katarina Ahlfort