Poolrengöraren påminner lite om en gräsklippare.
Den drivs framåt av larvfötter och de roterande borstarna i fronten river loss smuts som matas in mot hålet på undersidan där den dränkbara pumpen suger upp. Smutsen fastnar sedan i filtret, som sitter som en ballong på kåpans ovansida. En 25 meter lång flytkabel förser poolrengöraren med ström.

På Wedas anläggning i norra Södertälje visar teknikern Janne Larsson hur det ser ut under poolrengörarens kåpa och vilken del som ska bytas ut. Han har stora förväntningar på den nya konstruktionen.

− Rengöraren kommer att bli effektivare och resultatet blir ett renare bassängvatten. Tack vare att vi kan använda oss av en mindre pump går det dessutom åt mindre energi. Därtill kommer att kostnaden med stor säkerhet kan pressas, konstaterar han.

Janne Larsson är mycket glad över samarbetet med KTH och inte minst över att få träffa studenter.
− Ungdomarna kan väldigt mycket och är duktiga på att tänka nytt. Dessutom är de bra på att ifrågasätta, säger han.

LÄS MER: Stan ska bli världsbäst på klimatomställning

Mark Lange föreläser i processledning och produktutveckling på avdelningen för hållbar produktutveckling vid Skolan för Industriell teknik och management, som finns på KTH:s nya campus i Södertälje.

Sedan många år bedriver hans grupp ett aktivt utvecklingssamarbete tillsammans med företaget Weda, som tillverkar poolrengörare.

Tidigare har KTH-studenter i sina ex-jobb bland annat konstruerat en specialvagn för en av poolrengörarmodellerna. De har även skapat ett polyester-filter som fångar upp den smuts som rengöraren suger upp från bassängbottnen.

Ett nytt examensarbete som pågår under våren ska resultera i en effektivisering av både driften av och sugkraften i poolrengöraren.

LÄS MER: Äldreboende blir verklighets-labb

− I dag går pumpen och drivningen på samma motor. Så snart man stänger av pumpen stannar rengöraren, berättar Mark Lange.

Lösningen är en speciell typ av likströmsmotor som KTH-elever inom maskinkonstruktion tagit fram, dimensionerat och presenterat för Weda.

Tanken är att poolrengörarens gamla motor ska bytas ut mot två motorer med separata styrningar, vilket gör det möjligt att frikoppla drivningen från vattenpumpen. Dessutom ska en grupp studenter utveckla ett nytt drivsystem samt ge själva maskinhuset en ny design.

− Målet är att optimera sugkraften samtidigt som energiåtgången minskar. Med stor säkerhet går det att dra ner på pumpstorleken men ändå behålla samma sugkapacitet, säger Mark Lange.

− Vi har valt vilken typ av likströmsmotor som ska användas och arbetet med att designa huset och ramen har precis börjat. Det hela ska sys ihop i ett examensarbete som pågår under våren och till sommaren ska en prototyp förhoppningsvis stå färdig.

Mark Langes grupp har fler planer när det gäller utvecklingen av poolrengöraren. Nästa steg blir förmodligen ett system för automation.

fakta weda

-Weda är ett privatägt bolag specialiserat på rengöring under vatten.
-Företaget har tillverkningsavdelning i Södertälje och försäljning över hela världen.
-Weda designar, bygger, och säljer poolrengörare för kommersiella poolanläggningar, industribassänger, vattenverk och avloppsanläggningar.
-Tyskland och Italien är de största exportmarknaderna.

− Nu manövreras poolrengöraren från bassängkanten med hjälp av fjärrstyrning. Vi vill addera ytterligare en modul till systemet som innebär att rengöraren förses med en kamera och artificiell intelligens som kartlägger poolen och skapar ett mönster för hur den ska städa hela ytan på effektivaste sätt. Lite som en robotgräsklippare, säger Mark Lange.

Förutom Weda samarbetar Mark Langes grupp med bland andra Alfa Laval och SHL-gruppen i Nacka. Finansieringen av projekten sker till stor del med medel från Vinnova. Pengarna används för att bekosta utrustningen som behövs för produktutvecklingen.

− Samarbetet med företagen är värdefullt för studenterna. De får arbeta med riktiga produkter i industriell miljö, säger Mark Lange.