närbilder ITRL

Tre detaljer

I Smart Mobilty Lab dirigeras trafiken genom datorn.

Laddstolpe. Ingår i KTH:s bilpool.

Virtuell trafikövervakning

Det står bilar överallt i labbet. Små och stora, flertalet byggda på plats.
En parkerad elbil med papperslätt material i karossen som ingår i bilpoolen KTH Mobility Pool. Den testas som tjänstebil hos Ikea i Älmhult.

En överdimensionerad go-cart vars spindelleder vecklar ut sig över verkstadsgolvet. Den kallas Research Concept Vehicle och innehåller så mycket intressant teknik att en forskargrupp från Stanford och ett företag från Palo Alto flög över för att få en närmare titt.

– De var imponerade. De sa: ni har tänkt helt rätt! Det blev starten på ett vidare samarbete, säger Peter Georén som är föreståndare för Integrated Transport Reserach Lab, ITRL.

Men bilen är inte det viktigaste här. Det är resan som gör mödan värd.
– Fordonet är bara en pusselbit. Vi tänker i transportsystem, säger Peter Georén. ITRL startade i november i fjol, med uppdraget att skapa en toppmiljö inom integrerad transportforskning.

Här samlas olika forskningsfält med samma mål i sikte: Transporten. Förflyttningen. Hur den kan ske med minsta möjliga miljöpåverkan, till minsta möjliga kostnad och besvär för resenären. Hur företagen kan tjäna pengar på det. Frågor om infrastruktur, policy, konsumentbeteende och tekniska lösningar löper samman.

– Det här är den bästa platsen i norra Europa att bedriva transportforskning på. Vi har nya idéer, nya perspektiv – och vi har med oss ytterst bra partners, säger Peter Georén.

I ryggen har forskarna Scania och Ericsson som tillsammans satsar omkring 75 miljoner på sju år. KTH och andra finansiärer skjuter till ungefär lika mycket. Dessutom finns en svärm av företag, myndigheter och ideella organisationer knutna till de olika projekten.

– Om sju år ska det här vara Europas viktigaste miljö för transportforskning med systemperspektiv. Vi ska ha satt igång forskning för 200 miljoner kronor och vara ett nav för KTH:s cirka 800 transportforskare, säger Peter Georén.

När vi anländer till labbet är det ledningsmöte. Alla sitter vid ett hopfällbart bord mitt i hallen. Runt omkring pågår en utställning med posters som presenterar de tiotal projekt som hittills sjösatts. 

Ett handlar om lastbilsleveranser nattetid. Varför trängas på Stockholms gator under rusningstid när man kan göra det ”Off peak”? Projektet heter så. Tillsammans har KTH och Stockholm Stad knutit en rad företag till projektet, bland annat livsmedelsjätten Lidl.

Ett annat projekt kopplar ihop ett kommande 5G mobilnät med kollektivtrafiken. Ett scenario är att vi ska slippa tidtabeller. Bussen eller taxin ska veta var du befinner dig, hur många ni är och så ska ett lämpligt stort fordon köras fram. Ericsson har långa armar in i projektet och vill testa nästa generation av mobilnät.

Men de som tror att de självkörande bilarna står runt knuten blir besvikna. De dröjer, menar Peter. Nuvarande mobilnät kan inte prioritera information. Infon att ”nu måste bilen bromsa annars krockar ni” har inte företräde framför infon som säger att ”nu byter vi låt på Spotify”. Peter Georén är mer inriktad på att få två personer i bilarna istället för en.

– Det skulle ha en omedelbar effekt på miljön, säger han.

I samtliga satsningar finns partners med från olika samhällsarenor; företag, kommuner, konsumentorganisationer etcetera. Det blir många möten.

Peter Georén är disputerad batterikemist, men har jobbat som forskningschef i industrin. Han vet hur man får folk från olika håll att prata om samma sak.

Peter Georén

– Man måste fokusera på det praktiska. Det är då det händer saker. Pratar vi för mycket vetenskapliga teorier början folk skruva på sig och titta på klockan. Det här är ett lab där själva görandet är det viktiga. Här gör vi innovativa lösningar med forskningsförankring!

En metalldörr mitt i labbet leder till Smart Mobility Lab. Fler bilar. Smart Mobility Lab testar och utvecklar transportlösningar i en virtuell trafikmiljö med fjärrstyrda modellbilar som kör runt våra fötter.

Lekstuga? Jodå, men leken kan till exempel handla om att få lastbilar att köra mycket tätt i tåg och på så vis minska luftmotståndet. Eller att använda mobilnätet för att dirigera godstrafik på ett energieffektivt sätt.

I framtiden kommer vi inte att äga fordonen, tror Peter Georén, utan prenumerera på tjänsten att ta oss från A till B. Det betyder inte att transporter blir billigare. Däremot kommer tjänsterna att vara bättre och mer skräddarsydda.

Blir bilen fortsatt en statussymbol?

- Personligen tror jag även min 14-åriga son kommer vilja ha prylen ”bil”. Men kanske under andra ägandeformer. Och han kommer definitivt att resa med andra färdmedel i vardagen, säger Peter Georén.

Fakta

ITRL, Integrated Transport Research Laboratory

  • ITRL:s forskargrupper utvecklar och demonstrerar hållbara transportsystem, samt för samman frågor om infrastruktur, fordon, policy, tjänster och konsumentbeteende.
  • ITRL är ett gemensamt initiativ mellan KTH, Ericsson och Scania, med en öppen inbjudan till fler partners att engagera sig. Föreståndare är Peter Georén.
  • Exempel på forskning som bedrivs här är teknik som autonoma bussar, elvägar och bättre system för att undvika bilköer.
  • -https://www.itrl.kth.se