Det finns viktiga skillnader i ledarskapet mellan en rektor och en vd i näringslivet, betonar Peter Gudmundson. Han liknar rektorsrollen vid idrott ens lagledare snarare än den enväldiga vd:n.

Vad är viktiga delar av ditt eget ledarskap?
– Först och främst vill jag skapa ett förtroende hos andra. Och det hoppas jag kommer ur min förmåga att verkligen genomföra det jag planerar. Det är viktigt att sätt a upp mål, men minst lika viktigt att löpande följa upp dem. Och även om det låter oglamoröst så tror jag på ordning och reda, säger han.

Akademin beskrivs ibland som en starkt hierarkisk miljö där stor vikt läggs vid titlar. Men det är en tradition som är på väg bort, menar Peter Gudmundson.

– Här försöker jag också föregå med eget exempel. Jag har lika gärna en dialog med en student eller administrativ personal, som med en professor, utan att göra någon skillnad mellan dem. I grunden handlar det nog om vilken sorts person du är, och jag är både prestigelös och gärna personlig.

Att odla en god dialog med alla anställda är extra viktig inom högskolan, menar han.

– Här kommer framgången ur ett gemensamt lagarbete. Något som också avspeglas i den högsta ledningen med roller som prorektor, vicerektor och dekanus.

Regelbundna veckomöten komplett eras under året med enskilda forskarmöten och med större skolträff ar, dit all personal bjuds in. Det är viktigt att visa respekt för beslutsstrukturer, menar han.

– Rektor ska inte lägga sig i beslut som hör hemma hos andra chefer i organisationen. Att delegera är också en viktig del för att få saker och ting gjorda.

Vad är du sämre på?
– Vissa kanske tycker att jag även borde engagera mig starkare i samhällsdebatt en, men där har jag gjort valet att huvudsakligen satsa på att utveckla KTH.

Text 
Magnus Pahlén Trogen