Ett stort ansvar ligger på kommunerna att se till att det byggs hyresrätter och bostadsrätter av olika kvalitet och storlek i varje kvarter.

Göran Cars

På 1960- och 70-talet var drömmen om villa i förorten väldigt stark, vilket ledde till städer där kontor, bostäder och handelsområden var tydligt separerade från varandra. Det skulle vara lätt att ta sig fram med bil. Det duger inte i dag, säger Göran Cars.

En attraktiv stad i dag är enligt honom tätt bebyggd, med en blandning av olika funktioner inom kort avstånd.

Göran Cars, vid KTH:s avdelning för urbana och regionala studier, är en av landets främsta auktoriteter när det gäller stadsplanering. Han anlitas ständigt som expert när en stad eller en region behöver få nytt liv.

Just nu är han engagerad i den spektakulära flytten av Kiruna centrum. Han samarbetar även med Malmö stad för att göra det isolerade miljonprogramsområdet Rosengård, där Zlatan växte upp, till ”en naturlig del av centrala Malmö”.

– Mötesplatser av olika slag är jätteviktiga – kaféer, bibliotek, konsthallar eller gågator, torg eller parker där man kan ströva och umgås. Det finns en ökad önskan att husen ska ha låg energikonsumtion, och hela stadsbyggnadsmönstret ska uppmuntra till att gå, cykla eller ta sig fram med kollektivtrafik. Det är en strålande utveckling.

En risk att se upp med är att den attraktiva staden bara blir till för medelklassen och de rika, medan de med lägre inkomster tvingas bo i förorten.

– Kommunerna har ett stort ansvar för att vi får socialt väl blandade områden och att man inte släpper marknaden helt fri, för då byggs bara bostadsrätter som är mest lönsamt för byggherren.

Hur går det med flytten av Kiruna?

– I dialog med Kirunaborna omsätter vi forskning om den ideala staden – en kompakt stadskärna med goda möjligheter att gå, cykla och åka spark. Vi återupprättar den gamla köpgatan med butiker i bottenvåningen och kontor och bostäder ovanpå. Dessutom blandar vi friskt mellan dyra bostadsrätter och billiga hyreslägenheter i samma kvarter. Det nya stadshuset börjar byggas i september och stadstorget och nya handelsgatan under 2016 och 2017.