– Min vision är att restprodukter från skogen inte bara ska eldas upp, utan också användas till materialframställning för att skapa ett hållbart samhälle, säger han.

Som forskare är Magnus Wålinders mål att hitta nya material av förnybara råvaror som biomassa och restprodukter från skogsindustrin.

Han forskar fram olika kombinationer av trä och andra material, så kallade biokompositer, för användning vid bland annat husbyggnation och möbeltillverkning. – I dag tar vi ut mindre skog än vad som faktiskt växer i Sverige. På flygfoton från 1940-talet syns en enorm skillnad i landskapet jämfört med i dag – nu har stora delar av våra åkrar och ängar försvunnit, Sverige har växt igen med skog, säger Magnus Wålinder.

Intresset för den svenska skogen som råvaruresurs har ökat i samhället i takt med rapporteringen om klimatförändringar och skövlingen av regnskog.

Magnus poängterar att en ökad skogsavverkning i Sverige inte handlar om skogsskövling, utan är ett långsiktigt sätt att verkligen ta hand om skogen.

– Vi har ett hållbart skogsbruk redan i dag, men vi måste effektivisera avverkningen, säger han.

Huvudnäringen för skogsindustrin, massa- och pappersproduktionen, är enligt honom på väg ut från Sverige eftersom både råvaror och tillverkning är billigare utomlands.

– Snabbväxande skog, som eukalyptus, blir färdig för avverkning på ca 20 år, medan vår fura tar ca 90 år på sig att växa färdigt.

Magnus är sedan 2006 även verksam vid EcoBuild, ett kompetenscentrum vid SP Trät, för utveckling av innovativa, eko-effektiva och beständiga träprodukter.

– Vi forskar fram kunskapsdesignade träbaserade produkter från skogen, bland annat i samarbete med universitet och företag som Ikea, Holmen, Perstorp och Akzo Nobel, berättar han.

Träplastkompositen WPC kan exempelvis tillverkas av återvunnen plast från skruvkorkarna på PET-flaskor, som blandas med träspån. Spånet är en restprodukt från den trämekaniska industrin.

Det miljövänliga WPC-materialet används till möbler, husfasader, altandäck, fönster och lister, och kan komma att bli en stark konkurrent till traditionella material som glasfiberförstärkt plast eller tryckimpregnerat trä.

Text 
Katarina Ahlfort