fakta

Helene Biström

Titel: Vd Infranord (avgående styrelseordförande i Sveaskog, Cramo och KTH)
Ålder: 54 år
Bor: Solna
Familj: Man och tre vuxna barn
Bakgrund: Civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH. Har arbetat drygt 25 år inom Vattenfall, de senaste åren i koncernledningen. Vd på Norrenergi 2011-2014.  
Fritid: Rör sig gärna utomhus på cykel, promenader eller skidor, och umgås med familj och vänner.
Bästa tågsträckan: Riksgränsen-Narvik. Även om jag cyklat den sträckan fler gånger än åkt tåg.”

fakta

Infranord

Statligt ägt bolag som bygger och underhåller större delen av järnvägsnätet i Sverige.

Infranord omsätter 4 miljarder kronor och har knappt 2000 medarbetare, de flesta av dem tekniker.
Största uppdragsgivaren är Trafikverket, som förvaltar järnvägsnätet. Även SL finns bland kunderna.

– Ska man resa i Sverige, ska man kunna hoppas att göra resan med tåg. Så är det inte idag, man vågar inte lita på att tåget kommer fram i tid, säger Helene Biström.

Infranord bygger och underhåller den största delen av den svenska järnvägen.
Som nytillträdd vd triggas Helene Biström av den negativa bild många har av tågtrafiken, och hon tänker bidra till att ändra den bilden.

När hon tillträdde i mitten av februari 2017 började hon med att fråga sina nya medarbetare: ”Kan vi ha någon annan vision än att tågen ska komma fram i tid på ett säkert sätt?”.

 

Resenärerna vet att tåget är det gröna alternativet jämfört med flyg och bil.

helene biström

– Det är lätt att skjuta över ansvaret på de som äger själva tågen och järnvägsspåren, men så vill jag inte jobba. Det är en samverkan, och Infranord har en del av ansvaret eftersom vi underhåller en stor del av spåren, säger Helene Biström.

Under hennes ledning ska Infranord kroka arm med största uppdragsgivaren: Trafikverket. Och med politikerna och konkurrenterna, för att ”tillsammans göra tågtrafiken så attraktiv som möjligt”.

– Kompetensen finns, vi är jätteduktiga på att bygga järnväg. Men vi kan utveckla sättet vi jobbar mot Trafikverket. Vi behöver utveckla kontrakt med tydligare incitament att reparera slitna spår och utrustning innan de går sönder.

Helene Biström har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH, och har jobbat i stort sett hela sitt yrkesliv inom energisektorn innan hon kom till Infranord.


Hon har suttit på flera ledande poster inom Vattenfall och var vd för fjärrvärmebolaget Norrenergi mellan 2011 och 2014. Sedan dess har hon haft flera tunga styrelseposter, bland annat som ordförande hos Sveaskog, Cramo och KTH.

Men det är som vd hon trivs bäst, och det nya uppdraget innebär att hon hoppar av i stort sett alla styrelseuppdrag, inklusive Sveaskog och KTH.

Med erbjudandet från Infranord kom möjligheten att återigen arbeta handgripligen med, vad Helene Biström, kallar ”riktig och viktig verksamhet”.


‒ Järnvägen är ett intressant område för mig som ingenjör, men också för att järnvägen har byggt hela vår välfärd. Och den kommer bara att bli viktigare i framtiden. Alla analyser visar att man ska öka både gods- och persontrafiken på järnvägen.

Samtidigt går hon igång på möjligheten att få verka för en mer hållbar värld, vilket var en drivkraft redan på Vattenfall.
‒ Jag är beroende av att det finns en ”verklig” anledning att gå till jobbet.

Helene Biström jobbade på Vattenfall i över 25 år, de senaste åren som vice vd och medlem i koncernledningen, innan hon lämnade koncernen 2010. Under den tiden ställde Vattenfall, tillsammans med hela energisektorn, om till att ha hållbar energi som sitt främsta mål.

‒ Jag vill lyfta fram känslan av att åka tåg. Hållbarheten är en del av den. Stolen ska vara skön, och det ska gå att lita på att man kommer från A till B på ett enkelt och säkert sätt.

helene biström

– Tvärtemot vad många tror om Vattenfall, så drev vi på väldigt mycket för att få bort koldioxidutsläppen ur energisektorn. Men utsläppen är fortfarande oacceptabelt stora, och det kändes bra att sitta på en position där jag kunde vara med och fatta beslut som gjorde skillnad, säger hon.

Järnvägsindustrin behöver till skillnad från energisektorn inte övertyga någon om att den är en hållbar bransch. Resenärerna vet att tåget är det gröna alternativet jämfört med flyg och bil.

‒ Jag vill lyfta fram känslan av att åka tåg. Hållbarheten är en del av den, men även annat. Stolen ska vara skön, och det ska gå att lita på att man kommer från a till b på ett enkelt och säkert sätt, säger Helene Biström.

Som vd ser Helene Biström också som en av sina viktigaste uppgifter att öka synligheten för Infranord, för att locka fler medarbetare. Behovet av arbetskraft är stort.

‒ Järnvägsunderhåll klassas som något gammalt, skitigt och tungt, men det är en framtidsbransch. Den som vill vara med och bygga framtiden med huvud, händer och fötter ska komma hit och jobba.

Arbetskraften behövs, och Helene Biström vill göra det enklare för dem som har blivit av med jobbet i andra branscher att omskola sig och komma till Infranord.

Som styrelseledamot i KTH har hon engagerat sig i diskussionerna om validering av utbildningar, både för att få nyanlända snabbare i arbete, och för att göra det lättare att byta bransch och yrkesinriktning.

‒ Folk vill inte längre jobba med samma sak hela livet, och jag tror att näringslivet gagnas av att fler byter bransch ibland.