THINGS är det första svenska forumet av den här typen för nya företag inom hårdvarubranschen. Initiativet kommer från inkubatorn STING och förebilden är så kallade hårdvaru-hubbar i USA. Målsättningen är också att THINGS-företagen ska tänka globalt och vilja expandera internationellt. 

– I fotspåren av företag som Electrolux, Ericsson och Hasselblad vill THINGS hjälpa nästa generation teknik- och hårdvaruframgångar, säger Linda Krondahl, vd på THINGS. 

Experimentverkstaden ligger utmed Drottning Kristinas väg på KTH:s campus. Huset är 2000 kvadratmeter stort och speciellt anpassat för THINGS verksamhet. Här finns förutom kontorslokaler även konferens- och eventlokaler, mötesrum och en egen verkstad med maskiner för att utveckla och testa prototyper. 

– En viktig tillgång är också den community som växer fram i huset, där företagen ofta brottas med liknande utmaningar, påpekar Linda Krondahl. 

En månad efter öppnandet har 16 företag flyttat in. Bland dem finns till exempel företag som utvecklar lösningar för 3D-scanning, 3D videomikroskop eller mobila betalnings- och marknadsföringssystem. 

KTH är en av THINGS huvudpartner och därmed det första universitetet i Sverige som medverkar i en liknande verksamhet. THINGS har också ett nära samarbete med officiella industripartners som ABB, Assa Abloy, Husqvarna, NCC och SEB.

Text 
Ursula Stigzelius