Fler fakta

Nyttigt tugg

Hjälp att sluta röka
I dag finns många olika hjälpmedel för att sluta röka, som tuggummi, plåster och inhalatorer.
Dessutom erbjuder Stockholms läns landsting och Sluta-röka-linjen stöd i form av en app, med en virtuell coach och en särskild sluta röka-linje som svarar på frågor och stöttar via telefon.

Rökfria fördelar
Efter 20 minuter går din puls och ditt blodtryck ner till en normal nivå.
Efter ett dygn har riskerna för hjärtinfarkt börjat minska och efter ett år är risken halverad.
Efter fem år är risken att drabbas av stroke nästan lika liten som hos den som aldrig har rökt, och
efter tio år har risken att drabbas av lungcancer minskat med 70 procent.
Källa: Sluta röka-linjen

Tuggummi i alla tider
Människor har långt tillbaka i tiden tuggat på naturprodukter som kåda eller rågummi.
Det första moderna tuggummit uppfanns av Thomas Adams under 1870-talet. Då baserades produkten på chiclegummi, ett rågummi som utvinns ur träd i Centralamerika.
I dag tillverkas tuggummi av konstgjort rågummi. Det finns två huvudkategorier: tuggummi och mer elastiskt bubbelgum, uppger tuggummitillverkaren Wrigley.

Ove Fernö. Han tilldelades Polhemspriset för rökavvänjnings-medlet 1987.
Bild från Svenskt UppfinnareMuseum

Beviset på att nikotintuggummit fungerar torde Ove Fernö själv vara det yttersta beviset på. Han var själv storrökare sedan lång tid tillbaka men med hjälp av sin egen uppfinning lyckades han fimpa.
I en intervju med Sydsvenskan i början av 2000-talet berättar han att han redan från början var säker på att tuggummit skulle bli en världsprodukt.

Ove Fernö växte upp i Helsingborg. Efter sin studentexamen flyttade han till Stockholm och fortsatte sin studiebana på KTH. Han blev färdig civilingenjör i kemi 1940 och flyttade därefter tillbaka till Skåne och till en anställning hos läkemedelsföretaget AB Leo, där han senare blev forskningschef.

Det var där han fick ett brev från två läkare som hade förslaget att företaget skulle utveckla ett preparat för att få människor att sluta röka. Det var röksugna ubåtsbesättningar som sägs ha gett inspiration till idén.
På ett trångt utrymme under havsytan var det inte lämpligt att röka, och de fick i stället använda tuggtobak eller snus. Nu ville man hitta något annat sätt att lindra abstinensen och även få personerna att sluta röka.

– Det är så det berättas. Själva idén var att människor som inte kunde röka på jobbet eller i andra sammanhang skulle få hjälp att sluta, berättar Jonas Nordström, kommunikatör på McNeil AB i Helsingborg som tillverkar och utvecklar Nicoretteprodukter.
Ubåtar eller ej. Idén till Nicorette var sjösatt, och namnet var med redan från början, berättar Apotekarsocieteten tidning Unicornis som också skriver:

”Det framgår också av brevet med förslaget att det revolutionerande med det nya preparatet skulle vara att det innehåller nikotin. Anledningen var, menade man, att alla tidigare rökavvänjningspreparat hade misslyckats eftersom nikotinet som drog är så oerhört vanebildande att abstinensbesvären blir så stora att avvänjningen blir omöjlig för folk.
Om man nu ger en låg dos nikotin lättar besvären så mycket att man sedan kan trappa ner dosen och bli av med vanan. Man hänvisar också till att i yrken, där rökning är absolut förbjuden, används rätt mycket oralt snus tillsammans med tuggtobak och det är ju litet samma sak.”

Många var skeptiska. Man kunde inte motverka ett missbruk genom att servera samma drog, hette det. Men Ove Fernö blev eld och lågor över idén och ganska snart, efter att ha provat en variant med aerosol, började han tillsammans med en apotekare att experimentera med att tillverka tuggummi.

 

”Det visade sig att man måste tugga in saliv i gummit för att nikotinet skall lossna.

tidningen unicorni

Tidningen Unicornis beskriver hur de fick idén att sätta nikotinet på en jonbytare. På detta sätt skulle den hastighet med vilken nikotinet utsöndrades minska, så att dosen höll sig låg.
”Det visade sig att man måste tugga in saliv i gummit för att nikotinet skall lossna. Sväljer man ner tuggummit passerar det genom matsmältningssystemet och kommer ut med hela nikotininnehållet kvar.”

Samtidigt måste de också förbättra smaken, för gott var det inte.    
– Vi gjorde några primitiva tuggummin, provtuggade och analyserade hur mycket nikotin de avgav. De smakade förfärligt illa, och de avgav giftet alldeles för snabbt så att det mesta svaldes utan att absorberas i munnen, berättade Ove Fernö långt senare för Sydsvenskan.

År 1969 hade inte bara Ove Fernö lyckats sluta röka med hjälp av tuggummit. Vid den tiden påbörjades också kliniska studier som snart skulle bekräfta att de var något på spåren, vilket långt senare också skulle slås fast genom placebostudier. Tuggummits tid skulle snart vara här. Det skulle visserligen dröja flera år till lanseringen men då skulle den komma rätt i tiden, när rökning inte längre sågs som något häftigt.

I dag vet vi att rökning är skadligt och att det kan bidra till många sjukdomar och även påverka vårt immunförsvar. Men rökning är i sig ingen sjukdom. Det konstaterade Socialstyrelsen i Sverige redan 1974. Därför kunde inte heller ett rökavvänjningsmedel klassas som ett läkemedel.

Ove Fernö och hans medarbetares hopp stod i stället till att man skulle kunna betrakta ett nikotintuggummi som livsmedel, den kategori som både tuggtobak och snus hörde till. De undersökte därför möjligheterna att få sälja tuggummit till apotek. Men Livsmedelsverket satte stopp. Nikotintuggummi var inte heller ett livsmedel.

Det blev ett moment 22, och det skulle dröja ytterligare fyra år innan myndigheterna bestämde att Nicorette fick klassas som ett läkemedel mot rökningsrelaterade sjukdomar.
Tuggummit började 1981 säljas på recept i Sverige, och år 1990 blev det receptfritt. Schweiz blev det första land att sälja produkten, 1978, följt av Kanada och Storbritannien. I USA ansåg man att tuggummit gynnade folkhälsan, vilket påskyndade lanseringen även där.


I dag säljs Nicorette i över 80 länder.
Familjen har utökats med flera andra sluta röka-produkter, men det är fortfarande tuggummit som är bästsäljaren. Det klassiska originaltuggummit har också fått sällskap av en ny, mer smakfull variant.
– Classic är originaltuggummit. Det är odragerat och har lite mer tuggmotstånd, men sedan 2004 har vi också ett dragerat tuggummi. Det har en krispigare yta och liknar mer ett konfektyrtuggummi, berättar Jonas Nordström.
De två varianterna står för drygt hälften av Nicorettes totala försäljning, där det dragerade tuggummit är populärast.

Att Nicorette har spelat en viktig roll för dem som försökt sluta röka är tydligt. I McNeils personalmatsal visar en räknare hur många extra levnadsår som Nicorette har bidragit till genom att hjälpa människor världen över att sluta röka. Nyligen passerade räkneverket svindlande 111 miljoner livsår, räknat från starten och fram till i dag.

– Det är en av våra forskare som har tagit fram siffrorna. Han har räknat på hur många som har använt produkterna och utifrån det gjort en algoritm som visar hur man med rökavvänjning kan förlänga livet, säger Jonas Nordström.
Den slutgiltiga bekräftelsen på Nicorettes betydelse kom 1987 då Ove Fernö fick ta emot Polhemspriset för sin uppfinning.