Unga kemiföretag som vill hyra in sig får även tillgång till konferensrum, kontor, gemensamma fikautrymmen och en representativ lounge i entrén. I dag är 70 procent av lokalerna uthyrda och sju företag finns på plats. Alla kemiföretag som knyts till Greenhouse Labs verkar för en hållbar utveckling med verksamheter inom områden som miljö, hälsa, förnyelsebara råvaror, energi, klimat och livsmedel. – Vi vill slå ett slag för små innovationsdrivna kemiföretag, som förväntas bli allt viktigare för Sveriges framtid, säger Tessie Borg, kemiforskare och föreståndare för Greenhouse Labs.

Följande företag finns här i dag

  • Ecohelix, grundat av Petri Oinonen, doktorand vid KTH, utvecklar en teknik för att skapa miljövänliga material för förpackningsindustrin.
  • Re:newcell har utvecklat en unik metod som möjliggör en miljövänlig, billig produktion av nytt textilmaterial ur uttjänta textilier. Naturmaterial som viskosfiber, framställd av skogsmaterial (vanligtvis ved av gran), har länge utgjort basen för hållbar textilproduktion.
  • Sprint Bioscience arbetar med de tidiga faserna av läkemedelsutveckling.
  • Cellutech
  • Calmark Sweden
  • Verdant Chemical Technologies
  • Mercene Labs
Text 
Katarina Ahlfort