Som lärare vill Sara Grahn ge sina elever verktyg att ifrågasätta dagens byggande och våga testa nya lösningar.

– Det finns inga patentlösningar för att bygga hållbart. Om vi ska vara klimatsmarta måste vi i ökad utsträckning anpassa vårt byggande utifrån lokala förhållanden, den plats och de förutsättningar som råder just där.

Eskimåernas igloor och trähus på pålar i tropikerna, som ger ventilation samtidigt som de skyddar mot översvämningar och fukt, nämner hon som exempel på tydliga traditionella anpassningar till lokala förutsättningar.

Sara Grahn är positiv till att hus blir mer energieffektiva, men är kritisk till att fokus ofta ligger på detta.

– Byggnationer och rivning i dag står för en stor del av samhällets avfall, så material ska gå att återbruka eller återvinna när byggnaden tjänat ut. Varför inte hus som är helt komposterbara?

Sara Grahn anser att byggbranschens kortsiktiga kvartalsekonomi motverkar ett långsiktigt hållbart byggande.

– Ett riktigt hållbart hus ska, förutom att vara trivsamt att bo i, bidra positivt till hela livsmiljön, genom att exempelvis generera mer energi än vad det gör av med, eller fungera som boplats även för djur och växter. Man borde väga in husets hela livscykel när man räknar ut om en investering är lönsam.

Text 
Hans Hellberg
Illustration 
Anders Westerberg