Den befintliga kärnkraft som är på väg mot slutet av sin livslängd kan enligt Lennart Söders forskningsrön ersättas av vind- och solkraft.

– Jag har forskat om vindkraft sedan 1982. I diskussioner genom åren har skeptiker och olika institutioner fastslagit att ”mer än 10 TWh vindkraft kan man inte ha”. Men det stämmer inte. Vår forskning visar inte på några oöverstigliga hinder när man integrerar 60 TWh vind- och solkraft i Sverige, säger han.

Enligt Svensk Vindenergis prognos kommer det att produceras cirka 20 TWh vindkraft i Sverige år 2020. Det innebär att det behövs mellan 1 000 och 1 600 nya moderna vindkraftverk, i tillägg till dagens 2 700 vindkraftverk – alltså totalt runt 4 000 anläggningar.

– Vi skulle kunna bygga ut vindkraften ännu mer. Tyvärr har skrönorna hejdat utvecklingen på området. Förnybara energikällor har länge klassats som flum inom forskningen, många har sett nedlåtande på vindkraft. Men jag har alltid sagt att man ska forska på det senaste som är på gång, säger Lennart Söder.

I många länder har utvecklingen av vindkraft hunnit betydligt längre. I Danmark, som till ytan är lika stort som Jämtland, finns det exempelvis redan i dag drygt 5 000 vindkraftverk.

Andra länder som nämns som föregångare inom vindkraft är Spanien, Portugal och Irland.

Lennart Söder nämner produktionsindustrin som en betydande drivkraft i den framtida utvecklingen av svensk vindkraft. Exempelvis intresserar sig såväl skf som abb för produktion av generatorer eller andra komponenter till vindkraftverk – inte minst för att exportera produkter till andra länder.

– Om vindkraften stärks i Sverige kommer vi sannolikt att kunna exportera grön el till andra länder i Europa, och därmed minska utsläppen som berör oss men som sker utanför våra egna gränser, säger Lennart Söder.

Var i landet skulle alla de nya vindkraftverken byggas?

– Vi ska bygga där det blåser bra. Och i dagsläget finns projekt i olika faser om cirka 100 twh per år vilket är betydligt mer än vad vi har studerat.

Är det ett problem att vissa inte vill bo nära vindkraftverk?

– Jag brukar säga att om man bara vill ha det vackert och snyggt i hela landet, och samtidigt vill ha billig el i sitt vägguttag, då återstår att dra en lång kabel till Polen för att köpa el från deras kolkraftverk. Men det är knappast försvarligt. Och vill vi i Sverige ha el under vår generation, så är det vi som ska ta konsekvenserna och inte andra, på andra platser eller i en oklar framtid.

Ett vindkraftverk kan enligt Svensk Vindenergi leverera el ungefär 90 procent av årets timmar.

När det blåser för lite, cirka 4 meter per sekund, så produceras ingen el i ett vindkraftverk. När det blåser för mycket, över cirka 30 meter per sekund, så stängs vindkraftverket av på grund av säkerhetsskäl.

Men vingarna på kraftverken sitter så pass högt att det sällan är vindstilla, och extremt höga vindhastigheter är ovanliga i Sverige. Dessutom är det på hösten och vintern, när elen behövs som bäst, som produktionen av vindkraft är som störst.

Det förekommer förstås även situationer med låg vindkraftsproduktion och hög elförbrukning.

– Inget kraftslag producerar el hela tiden – vid timmen med högst elförbrukning under 2012 var exempelvis  bara omkring 55 procent av kärnkraften tillgänglig. Så oavsett kraftslag måste vi ha tillräckligt hög samlad effekt för att även klara perioder med hög elförbrukning tillägger Lennart Söder.

Text 
Katarina Ahlfort