sigbritt_karlsson

När jag började läsa på KTH för 40 år sedan fanns pedagogisk kompetens inte på schemat, utan en bra lärare var så att säga en naturbegåvning. Fick man en sådan lärare hade man tur.
Lyckligtvis har detta ändrats och en utvecklad pedagogik är central för KTH. Men vi har en bit kvar att gå.

Därför är det extra viktigt att behörighetsgivande högskolepedagogik tillsammans med den vetenskapliga meriteringen ger goda förutsättningar för att vara en bra lärare.
Det är en avgörande kvalitetsfråga för ett lärosäte.

Här kan vi lära av amerikanska toppuniversitet som Stanford och Harvard, där förmågan att lära ut värderas minst lika högt som förmågan att forska.
En bra lärare har hög status, och det är dithän vi också måste komma eftersom dessa förmågor ”smittar av sig” och stärker den akademiska miljön.

Att vara forskare utan att ha genomgått en forskarutbildning är något otänkbart för alla oss som är verksamma inom högskolan.
Men däremot verkar vi inte lägga lika stor vikt vid att lärarna är förberedda för sin lärarroll.

Det är hög tid att vi bedömer och ger erkänsla för goda lärargärningar – de väcker den livsviktiga lusten att lära, och bygger därigenom framtidens kompetens.

Sigbritt Karlsson
rektor@kth.se