sigbritt_karlsson

Det ger nya infallsvinklar och inspiration.
Och något annat som inspirerar är självklart att träffa KTH:s alumner runt om i världen. Det skapar både igenkänning, hemkänsla och stolthet.

På en rad olika ställen och kontinenter finns alumn-nätverk och föreningar – så kallade chapters.
Runt om i Europa, Australien, Asien, Amerika och Afrika träffas människor med ett gemensamt KTH-förflutet.

Det är fantastiskt att träffa dessa våra ambassadörer som valt att förlägga sitt yrkesliv någon annanstans i världen och ändå delar vår gemensamma grund och minnen från KTH.
Spridningen av KTH:s före detta studenter visar hur långt en examen från vårt lärosäte kan bära.

Även på hemmaplan i Sverige är det fascinerande att se hur människor valt att utveckla och förvalta sitt yrkesliv med en utbildning från KTH i botten.

I vårt alumn-nätverk på LinkedIn har vi kontakt med över 80 000 alumner från KTH. Det enorma engagemanget genererar stolthet och förundran.

Sigbritt Karlsson
rektor@kth.se