sigbritt_karlsson

Framförallt är det roligt att varje dag få möta kunskaps-stinna och vetgiriga människor som vill vara en del av samhällsutvecklingen. Personer som ser ingenjörskonst, arkitektur och teknik som en möjlig väg till förbättring.

Vare sig det är studenter, lärare, forskare eller administrativ personal som jag träffar på campus, så tycks de flesta bäras av viljan att göra ett bra jobb, och av övertygelsen om att uppdraget är viktigt.

Det kan handla om den förestående tentan, disputationen, forskningsartikeln, mötet eller andra utmaningar – kreativiteten och drivet är detsamma.

För att inte tala om idéerna som gör Stockholm och KTH till ett nav för just innovationer ur ett globalt perspektiv. Våra många samarbeten, inte minst med våra strategiska partner, visar bredden både hos oss och hos dem.

Men för att det inte bara ska bli vackra ord utan till reda resultat så krävs uthållighet, envishet och hårt arbete.

Och om det i sin tur ska vara hållbart krävs återhämtning. Ser ni vartåt det lutar?

Just det – ha en skön och vilsam sommar!

Sigbritt Karlsson
rektor@kth.se