Artiklar

Tema

Stadsbyggnad

Städerna blir allt större och allt fler. Därmed ökar också stadsbornas betydelse i kampen för att uppnå eu:s miljömål för 2050. Kan städernas energianvändning bli hållbar?

Återblicken

I Östersjöns bräckta vatten ligger rester av tusentals skepp. Allt eftersom tekniken utvecklas blir de lättare att finna.
Kanske skulle regalskeppen Vasa och Kronan fortfarande ligga väl dolda i vattnet om det inte vore för två KTH-ingenjörers insatser.

Alumni

Engagemang – made in the USA

Vi behöver fler invandrade studenter och forskare. Och ett bredare intresse för teknik och naturvetenskap i svenska skolor. Börje Ekholm, Investors vd, är djupt engagerad i frågor som rör utbildningen i Sverige, ett engagemang som väcktes under åren i USA.

Porträttet

Det var en åttafilig motorväg, ett stenkast från familjens bostad i USA, som för åtta år sedan väckte Daniel Pargmans intresse för hållbarhetsfrågor.

Återblicken

Under andra halvan av 1900-talet blev Stig Carlssons högtalare ett begrepp. Varje ljudintresserad ingenjör eller tekniker med självaktning byggde sina egna högtalare efter Carlsson-modell. I dag kan entusiaster hitta utförliga beskrivningar och renoveringstips på en Carlsson-hemsida.

”Robotarna kommer”

När Human Brain Project visar hur hjärnan fungerar kommer vi att kunna bygga mer intelligenta robotar. Människorobotarna ur SVT:s serie Äkta människor tycks snubblande nära.