Artiklar

Socialt sammanhållen stad ger rättvisare livsvillkor

I en segregerad stadsdel hjälper det sällan att förtäta eller bygga nya mötesplatser för att minska utanförskapet. För att lyckas krävs istället att stadsdelen knyts samman på ett naturligt sätt med andra närliggande områden. Det behövs en helhetssyn där vi skapar direkta samband, säger Lars Marcus, arkitekt och professor i stadsbyggnad vid KTH.

KTH Opportunities Fund – så började det

Alumni

Mohammad Hasan från Västbanken läste masterprogrammet i elektro­fysik på KTH 2009–2011. Han hörde till den sista kullen utomeuropeiska studenter som läste gratis på KTH.

Mentor visar vägen till drömjobbet

Mötet

Masterstudenten Mahanand Muppidi och hans mentor Ingela träffas på KTH:s bibliotek varje månad för att bland annat diskutera framtida möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

”Spel räcker inte för att skapa miljövänligt beteende”

Innovation & Forskningsrön

Skulle du handla mer ekologiskt om du fick en virtuell medalj för det? Cecilia Katzeff, adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign, tror inte det. För att skapa långsiktig hållbarhet krävs teknik och boendemiljö som gör det lätt att leva miljövänligt.

När allt hängde på en tråd

Återblicken

Sveriges första telefonledning löpte längs Drottninggatan i Stockholm. Den skapades av Henrik Tore Cedergren och blev startskottet för hans samarbete med LM Ericsson.

Inspirerande robotforskare Årets Alumn 2013

Alumni

Det man lär sig på KTH är relevant i många år framöver. Det säger Magnus Egerstedt, tidigare student på KTH och numera professor vid Georgia Tech i USA. I början av oktober fick han ta emot utmärkelsen Årets Alumn 2013.