Artiklar

Wallenberg Wood Science Center: Skapar högteknologi av ved

Inom Wallenberg Wood Science Center samlas cirka 60 forskare, varav 20 professorer, från KTH och Chalmers.

I labbet

I Sjöstadsverken på Henriksdalsberget, en halvmil från KTH:s campus, tillverkas världens renaste vatten.

”Vi ska bygga där det blåser bra”

En utbyggnad av vindkraften skulle enligt aktuell KTH-forskning ge Sverige goda möjligheter att gå över till en helt förnybar elproduktion.

– Vi kan ha minst fyra gånger mer vindkraft i Sverige än vad vi har i dagsläget. Det är förstås mycket att se över, inte minst kraftnätet, men allt tyder på att det är fullt genomförbart, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem.

Alumni

Hade tio anställda redan som student

Sedan tio år tillbaka är Mernosh Saatchi vd för reklambyrån Humblestorm som hon startade tillsammans med några kursare från KTH.

Företaget har gått från en omsättning på 3 till 50 miljoner kronor och antalet anställda har ökat från 10 till 45.

Samtidigt har Mernosh fått flera prestigefyllda utmärkelser.

Innovation & Forskningsrön

Nu används betong till de riktigt höga byggnaderna. Istället för att skapa en kärna som bär upp konstruktionen byggs den innanför pelare.

Innovation & Forskningsrön

Mathias Uhlén talar om biologiska läkemedel som en tyst revolution för läkemedelsindustrin.