Innovation & Forskningsrön

Artificiell intelligens hjälper en åldrande befolkning

Smarta armband, sensorer och artificiell intelligens som reagerar på förändringar i en människas beteende: Svenska Aifloos system kan förändra hela hemsjukvården.