I labbet

I Sjöstadsverken på Henriksdalsberget, en halvmil från KTH:s campus, tillverkas världens renaste vatten.