Glöm instruktionsböcker, snart kommer vi bara att rikta mobilen mot apparaten vi vill förstå. Eller mot fågeln i skogen som vi vill veta mer om.