Alumni

Globala projekt ger konkurrensfördelar

Tack vare det globala initiativet Innovation Immersion Program, IIP, som fått medel från KTH Opportunities Fund, får nio KTH-studenter i år möjlighet att vidga sina vyer och arbeta internationellt.